Articles in Category: Activities

គន្លឹះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា

on Tuesday, 23 May 2017. Posted in Parenting Tips, Activities

Fotolia 68094383 S

ទម្លាប់ល្អ

កុមារ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​ការ​ចូល​គេង និង​ភ្ញាក់​ពី​គេង​ទៀង​ម៉ោង។ កុមារ​ត្រូវ​ញ៉ាំ​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​ដែល​ជា​អាហារ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​នៃ​ថ្ងៃ​ថ្មី។ ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ចំណាយ​ពេល​យូរ​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស​សម្លៀក​បំពាក់​ដែល​ត្រូវ​ស្លៀក​ពាក់ និង​រៀប​ចំ​កាតាប​នៅ​ពេល​ព្រឹក នោះ​លោក​អ្នក​គួរ​តែ​ណែ​នាំ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ទម្លាប់​រៀបចំ​កិច្ចការ​ទាំង​នោះ​នៅ​ពេល​យប់​មុន​ពេល​ចូល​គេង​ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​មាន​ភាព​រាំង​ស្ទះ​នៅ​ពេល​ព្រឹក។ មួយ​វិញ​ទៀត ការ​ទម្លាប់​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ​ដែល​គ្រូ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ពិត​ជា​មាន​សារ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បណ្ដុះ​ជំនាញ​សិក្សា។

ធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានដោយខ្លួនឯង

ពេល​​ដែល​សិស្ស​អាច​អាន​ប្រធាន​ចោទ​នៃ​កិច្ចការ​ផ្ទះ​របស់​ពួក​គេ នោះ​ពួក​គេ​ប្រាកដ​ជា​អាច​ធ្វើ​កិច្ចការ​នោះ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផង​ដែរ។ សិស្ស​ប្រហែល​ជា​អាច​រក​ជំនួយ​ព្រោះ​ពួកគេ​ចូលចិត្ត​ឱ្យ​ឪពុក​ម្ដាយ​ខ្វល់​ខ្វាយ​ពី​ពួក​គេ ប៉ុន្តែ​ទង្វើ​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​តែង​តែ​សួរ​រក​ជំនួយ​ជានិច្ច តែ​ការ​ពិត​ពួក​គេ​មិន​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ទាល់​តែ​សោះ។ នៅ​ពេល​ដែល​កូនៗ​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​រំឭក និង​អាច​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់ នោះ​ហើយ​ជា​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ស្គាល់​ពី​ភាព​ឯករាជ្យ​របស់​ពួក​គេ។

គិតគូរវែងឆ្ងាយ

កុមារ​ដែល​មាន​គោល​ដៅ​វែង​ឆ្ងាយ​ច្រើន​តែ​ចូល​ចិត្ត​រៀន​សូត្រ។ ការ​កំណត់​គោលដៅ​វែង​ឆ្ងាយ​ជាមួយ​នឹង​កូន​អាច​ជួយ​ភ្ជាប់​សកម្មភាព​បច្ចុប្បន្ន និង​អនាគត។ វា​មិន​លឿន​ពេក​ទេ​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ឱ្យ​ពួក​គេ​គិត​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលា​នោះ។ ការ​ប្រើ​ពេល​វេលា​ដោយ​ភាព​ឆ្លាត​វ័យ​ដោយ​បញ្ចប់​កិច្ចការ​ផ្ទះ និង​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​ឆាប់​រហ័ស​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​កុមារ​មាន​ពេល​វេលា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​កម្សាន្ត​។

មានឥរិយាបទត្រឹមត្រូវក្នុងការសិក្សា

ឥរិយាបទ​របស់​មនុស្ស​មាន​ឥទ្ធិពល​ល្អ និង​អាក្រក់​ដល់​ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់​គេ។ ឪពុក​ម្ដាយ​ដែល​មាន​ឥរិយាបទ​ល្អ និង​ត្រឹម​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​សិក្សា និង​សាលារៀន​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​កូនៗ​របស់​ពួក​គេ​មាន​ភាព​រីក​រាយ​ផង​ដែរ។ មួយ​វិញ​ទៀត ចិត្ត​របស់​ពួក​គេ​ក៏​អាច​នឹង​ត្រូវ​ប៉ះពាល់​ដោយ​ឪពុក​ម្ដាយ​របស់​ពួក​គេ​ដែល​មាន​ភាព​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ចំពោះ​គ្រូ ឬ​សាលា​ផង​ដែរ។ ការ​បង្ហាញ​នូវ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​របស់​កូន​ដោយ​ការ​សួរ​សំណួរ​អាច​បង្កើន​ទឹក​ចិត្ត និង​ឥរិយាបទ​ក្នុង​ការ​សិក្សា។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូ

ការ​បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​នឹង​គ្រូ​របស់​កូន​អាច​ជួយ​អ្នក​ស្វែង​យល់​ថា​តើ​កូន​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ម៉េច​នៅ​សាលា ហើយ​តើ​អ្នក​អាច​ជួយ​ពួក​គេ​បាន​យ៉ាង​ម៉េច​នៅ​ផ្ទះ។ ព្យាយាម​ជួប​គ្រូ​បង្រៀន​របស់​ពួក​គេ​ប្រហែល​ជា​ពីរ​ទៅ​បី​នាទី​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​សិក្សា។ ការ​ធ្វើការ​លក្ខណៈ​ជា​ក្រុម​ជាមួយ​សាលា​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​និង​កូន​អ្នក​ទទួល​បាន​ចំណេះ​ដឹង និង​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​រលូន​៕

អត្ថបទដើម៖ Tips for Elementary School Success

សារសំខាន់នៃការសិក្សារូបរាងនៅថ្នាក់មត្តេយ្យកម្រិតទាប (Preschool)

on Wednesday, 26 April 2017. Posted in Activities

ចាប់​ផ្ដើម​ពី​វ័យ​តូចៗ កុមារ​អាច​សម្គាល់​ពី​រូប​រាង​ខុសៗ​គ្នា​បើ​ទោះ​បី​ជា​ពួក​គេ​មិន​ទាន់​ស្គាល់​ថា​រូប​រាង​ទាំង​នោះ​មាន​ឈ្មោះ​អ្វី​ក៏​ដោយ។ កុមារ​ត្រូវ​ការ​ពេល​វេលា​ដើម្បី​រៀន​ពី​រូប​រាង​ពិត​ប្រាកដ​ទាំង​នោះ ដូច​ជា​លេខ​នៃ​ផ្នែក​ណា​មួយ ឬ​តើ​រូប​រាង​នោះ​មើល​ទៅ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច។ ការ​ផ្ដល់​ការ​អនុវត្ត​ច្រើន​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​អាច​ជួយ​ពួក​គេ​មាន​ការ​យល់​ដឹង​ពី​លក្ខណៈ​នៃ​រូប​រាង​កាន់​តែ​ច្បាស់។ ចំណេះដឹង​នៃ​រូប​រាង​នោះ​ផ្ដល់​ឱ្យ​កុមារ​នូវ​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ផ្នែក​ក្នុង​ការ​សិក្សា។

Preschool 1050x700

អក្ខរកម្ម៖ កុមារ​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​មាន​សមត្ថភាព​អាច​សម្គាល់​រូប​រាង​នៃ​អក្សរ​ច្រើន​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​មាន​លាយ​ជា​រូប​រាង​ផ្សេងៗ។ វា​មិន​ត្រឹម​តែ​អាច​ជួយ​ពួក​គេ​ក្នុង​ការ​អាន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​វា​ក៏​អាច​ជួយ​ពួក​គេ​ក្នុង​ការ​សរសេរ​ផង​ដែរ។ កុមារ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ការ​រៀន​រូប​រាង និង​ខ្សែ​ច្រើន​ប្រភេទ​នោះ អាច​បំប្លែង​វា​ទៅ​ប្រើ​ក្នុង​ការ​សរសេរ​បាន​ទៀត​ផង។

គណិតវិទ្យា៖ ការ​យល់​ច្បាស់​ពី​រូប​រាង​អាច​ជួយ​កុមារ​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​ស្គាល់​ច្បាស់​ពី​លេខ និង​ថា​តើ​លេខ​នោះ​មាន​រូប​រាង​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច។ ការ​ស្គាល់​លេខ គឺជា​ជំនាញ​គណិតវិទ្យា​ដំបូង​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប មាន​ដូច​ជា​ការ​បូក​លេខ​ជា​ដើម។ រី​ឯ​រូប​រាង​វិញ​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ដង់ដារ​នៃ​ធរណីមាត្រ​របស់​គណិតវិទ្យា។

ការ​រៀប​ចំ​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​ការ​ប្រៀប​ធៀប៖ ការ​សិក្សា​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​នៅ​ក្នុង​រូប​រាង​ទាម​ទារ​ឱ្យ​សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​ផ្ដោត​សំខាន់​លើ​រូប​រាង​ជាក់​លាក់។ សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​សិក្សា​ដើម្បី​ប្រើ​ជំនាញ​សង្កេត​ដើម្បី​សម្គាល់​ពី​រូប​រាង​ផ្សេងៗ​គ្នា។ ពួក​គេ​ក៏​រៀន​ពី​ការ​ប្រៀប​ធៀប​រូប​រាង​ផ្សេងៗ និង​ក្រុម​រូបរាង​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា។ ជំនាញ​សង្កេត​ទាំង​នោះ​អាច​ប្រើ​បាន​គ្រប់​ផ្នែក។ ការ​សង្កេត និង​ការ​រៀបចំ​ចំណាត់​ថ្នាក់ គឺ​ជា​ជំនាញ​គន្លឹះ​នៅ​ក្នុង​វិទ្យាសាស្ត្រ។

ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា៖ សកម្មភាព​នានា​ក្នុង​ការ​ប្រើ​រូប​រាង​អាច​ជួយ​សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ក្នុង​​ការ​លេង​ប្រដាប់​ប្រដា​ក្មេង​ដែល​មាន​រូបរាង​ផ្សេងៗ​ជា​ដើម។ នៅ​ពេល​ដែល​កុមារ​ស្គាល់​រូប​រាង​ជ្រុង ហើយ​គាត់​អាច​យក​របស់​នោះ​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ប្រឡោះ​ដែល​មាន​រាង​ជ្រុង​ដូច​គ្នា​ នោះ​ជា​អ្វី​ដែល​គាត់​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បាន​ជាមួយ​នឹង​រូប​រាង។

មាន​វិធី​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត និង​ជួយ​កុមារ​ឱ្យ​រៀន​ពី​រូប​រាង ព្រោះ​រូបរាង​មាន​នៅ​គ្រប់​ទៅ​កន្លែង​ជុំវិញ​ពួក​យើង ហើយ​ក៏​ងាយ​នឹង​សម្គាល់​ផង​ដែរ ដូច​ជា​រូប​រាង​នៃ​ផ្ទះ រថយន្ត ជាដើម។ល។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​សៀវភៅ​រូប​រាង​ដើម្បី​ជួយ​កូន​ឱ្យ​ស្គាល់​រូប​រាង​ប្លែកៗ​គ្នា។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ម្រាម​ដៃ​គូស​វាស​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​រូបរាង​ក្នុង​លំហ​បាន​ផង​ដែរ៕

គន្លឹះបណ្ដុះឱ្យកុមារស្រឡាញ់ការអាន

on Friday, 21 April 2017. Posted in Activities

ការ​អាន​សៀវភៅ​ឮៗ​ឱ្យ​កូនៗ​ស្ដាប់​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​នៅ​តូចៗ គឺ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​បំផុត​ដើម្បី​ជួយ​ពួក​គេ​ក្នុង​ការ​ចេះ​ពាក្យ​ថ្មីៗ និង​ចំណាំ​ពាក្យ​សរសេរ​កាន់​តែ​ច្រើន។ ការ​អាន​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​កុមារ​ចេះ​ស្រមើ​ស្រមៃ និង​បន្ថែម​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ពិភព​ដែល​គេ​កំពុង​រស់​នៅ។

Vireakcheat reading

មាន​វិធី​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​បញ្ចូល​ការ​អាន​ទៅ​ក្នុង​គ្រប់​ដំណាក់​កាល​នៃ​កុមារ​ភាព។ នៅ​ពេល​ដែល​កុមារ​ផ្ដោត​លើ​សកម្មភាព​នានា​នៃ​អក្ខរកម្ម ពួក​គេ​នឹង​ចូល​ចិត្ត​វា ហើយ​ការ​អាន​ គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​នឹង​ជ្រើស​រើស។ សូម​អនុវត្ត​តាម​គន្លឹះ​ខាង​ក្រោម៖

  • កំណត់​ម៉ោង​មើល​ទូរទស្សន៍ និង​កុំព្យូទ័រ ឬ​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​នានា ដោយ​ជំនួស​មក​វិញ​នូវ​ការ​អាន។
  • ធ្វើ​ជា​គំរូ​ដល់​កូន។ ពួក​គេនឹង​ឱ្យ​តម្លៃ​ការ​អាន​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ឃើញ​អ្នក​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ក្នុង​ការ​អាន​។
  • អាន​ឱ្យ​កូន​ស្ដាប់។ ការ​អាន​ឱ្យ​កូន​ស្ដាប់​បង្រៀន​កូន​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ការ​អាន​មាន​សារ​សំខាន់ ហើយ​វា​ថែម​ទាំង​អាច​បើក​ផ្លូវ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​លើ​ប្រធានបទ​ជា​ច្រើន​ផង​ដែរ​។
  • ចូល​បណ្ណាល័យ​ក្នុង​ស្រុក ស្វែង​រក​សៀវភៅ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ជីវិត​របស់​កុមារ ហើយ​ចាប់​ផ្ដើម​អាន​សៀវភៅ​ទាំង​នោះ​ជាមួយ​ពួក​គេ។

ការ​សិក្សា​អក្សរ​ (អក្ខរកម្ម)​ ចាប់​ផ្ដើម​រាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១ និង​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់​កុមារ​នៅ​សាលារៀន និង​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ៕

ហេតុអ្វីបានជាគណិតវិទ្យាមានសារសំខាន់សម្រាប់កុមារក្នុងការសិក្សា?

on Wednesday, 05 April 2017. Posted in Activities

9331

កុមារ​ជា​ច្រើន​សួរ​គ្រូ​របស់​ពួកគេ​ថា​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ការ​រៀន​ទ្រឹស្ដី​គណិតវិទ្យា និង​ជំនាញ​គណិតវិទ្យា​មាន​សារសំខាន់។ ពេល​ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​ក្មេងៗ​ជួយ​កូនៗ​ធ្វើ​លំហាត់​គណិតវិទ្យា ពួក​គាត់​ក៏​មាន​ចម្ងល់​ដូច​គ្នា​ដែរ។ លោក Mark H. Karwan ព្រឹទ្ធ​បុរស​ផ្នែក​វិស្វកម្ម និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពិត នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​បាហ្វាឡូ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ភាព​វិជ្ជមាន ឬ​អវិជ្ជមាន​អាច​ជា​ឥទ្ធិពល​ដល់​ការ​សម្ដែង​ចេញ​របស់​កុមារ​ពី​គណិតវិទ្យា។ អ្នក​ត្រូវ​ជម្រុញ​កូនៗ​ឱ្យ​ចាប់​ផ្ដើម​ផ្ដោត​សំខាន់​លើ​មុខវិជ្ជា​នេះ នោះ​ពួកគេ​នឹង​មាន​ឱកាស​ច្រើន​ក្នុង​ជីវិត និង​មុខរបរ​នាពេល​អនាគត​របស់​ពួកគេ។

បង្រៀនពីការគិតបែបតក្កៈ និងត្រឹះរិះ

គណិតវិទ្យា​បង្រៀន​ពី​តក្កភាព និង​ភាព​តាម​លំដាប់។ អ្នក​អាច​រំពឹង​ទុក​ពី​ផល​ស្មើ​របស់​គណិតវិទ្យា​ថា​នឹង​មាន​លទ្ធផល​តាម​ការ​គិត​ទុក និង​ជំហាន​នានា​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​នោះ។ វិន័យ​នៃ​ការ​គិត​ដែល​កុមារ​អភិវឌ្ឍ​ក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​គណិតវិទ្យា​អាច​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួក​គេ។ មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ជា​ច្រើន ជាពិសេស​ក្នុង​របរ​ធុរកិច្ច​មួយ​ចំនួន​យល់​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ ពួកគេ​នឹង​ជួល​បុគ្គលិក​ណា​ដែល​ធ្លាប់​ជា​សិស្ស​ពូកែ​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​គិត​បាន​រហ័ស។ គណិតវិទ្យា​ក៏​អាច​ផ្ដល់​ឱ្យ​សិស្ស​នូវ​យាន​ក្នុង​ជំនាញ​នៃ​ការ​គិត​បែប​ស្មុគ្រស្មាញ​តាម​រយៈ​ការ​អនុវត្ត និង​ចម្រាញ់។ ឧទាហរណ៍​ដ៏​សាមញ្ញ​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពីការ​គិត គឺ​នៅ​ពេល​ដែល​សិស្ស​ត្រូវ​តម្រូវ​ឱ្យ​ពន្យល់​ពី​របៀប​ដែល​ពួក​គេ​អាច​មក​ដល់​សាលា​ដែល​អាច​បង្ហាញ​ពី​គន្លឹះ​សំខាន់ ឬ​ប្រើ​រូបមន្ដ​ណា​មួយ​នោះ។

បង្រៀនពីបំនិនជីវិត

ជីវិត​នឹង​មាន​ភាព​លំបាក​ប្រសិន​អ្នក​មិន​ចេះ​សូម្បី​គណិតវិទ្យា​មូលដ្ឋាន។ កុមារ​ចាប់​ផ្ដើម​សិក្សា​ពី “លុយ” នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​បឋម​សិក្សា និង​បន្ត​ការ​គិត​ភាគ​រយ និង​ប្រភាគ​នៅ​ថ្នាក់​ខ្ពស់​បន្តិច។ មនុស្ស​ទូទៅ​ត្រូវ​តែ​មាន​ជំនាញ​នេះ​ដើម្បី​ធ្វើ​តាម​ក្បូន វាយ​តម្លៃ​ពី​ចំនួន​ពិត ឬ​ក៏អត់ គ្រប់​គ្រង​ថវិកា ឬ​អ្វី​ចាំ​បាច់​ផ្សេងៗ​ទៀត។ លោក Mike Walker អ្នក​វិភាគ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​បង្ហាញ​ថា​កុមារ​ត្រូវ​តែ​មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា​ដើម្បី​ទិញ​អ្វី​មួយ​ឱ្យ​បាន​ប្រាកដ និង​មិន​ខុស។

គាំទ្រការបន្តការសិក្សា និងអាជីព

ទោះបី​ជា​ជំនាញ​ការងារ​ថ្នាក់ទាបៗ​ដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើ​គណិតវិទ្យា ក៏​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន​ការ​ចេះជំនាញ​គណិតវិទ្យា​ផង​ដែរ។ អ្នក​គិត​លុយ​ត្រូវ​តែ​ចេះ​រាប់​លុយ​ស្ទាត់​ជំនាញ ខណៈ​អ្នក​បម្រើ​ការ​ផ្នែក​អតិថិជន​ត្រូវ​តែ​​មាន​សមត្ថភាព​ចេះ​ពិភាក្សា​បញ្ហា​ការ​គិត​លុយ​ជាមួយ​អតិថិជន។ សិស្ស​ដែល​មាន​ជំនាញ​គណិតវិទ្យា​ស្ទាត់​ជំនាញ និង​អ្នក​ដែល​ចង់​សិក្សា​ដល់​ថ្នាក់​ខ្ពស់ៗ ភាគ​ច្រើន​ជ្រើសរើស​យក​មុខ​វិជ្ជា​វិស្វកម្ម ពេទ្យ និង​ស្រាវជ្រាវ​ដើម្បី​សិក្សា។ ចំណែកឯ សិស្ស​ដែល​មិនមាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​មុខវិជ្ជា​នេះ ​ភាគ​ច្រើន​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ចេះ​គណិតវិទ្យា​ស្ទាត់ជំនាញ​ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​នោះ​ទេ។ សិស្ស​ដែល​មាន​ចំណេះដឹង​គណិតវិទ្យា​ខ្ពស់ អាច​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​អាហារូបករណ៍​ដែល​ពួកគេ​អាច​ប្រើ​គណិតវិទ្យា​ក្នុង​ការ​ប្រឡង SAT និង ACT ជាដើម។

គណិតវិទ្យាប្រចាំថ្ងៃ

សិស្ស​ប្រហែល​ជា​អាច​សួរ​ថា​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​គណិតវិទ្យា​មាន​សារសំខាន់ ប៉ុន្តែ​គុណភាព​នៃ​ការ​សិក្សា​គណិតវិទ្យា​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​សំណួរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​សួរ​​ជារឿយៗ​។ មេរៀន​ត្រូវតែ​ផ្គូប​ជាមួយ​នឹង​វិធីសាស្ត្រ​ដែលអាច​បង្ហាញ​សិស្ស​ពី​គណិតវិទ្យា​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ប្រើ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ និង​សម្រាប់​អនាគត​អាជីព​របស់​ពួក​គេ។ គ្រូបង្រៀន​គណិតវិទ្យា​ត្រូវ​ព្យាយាម​ផ្ដល់​នូវ​ការ​ពន្យល់​ជាក់ស្ដែង​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ពិភព​ជាក់ស្ដែង​៕

ប្រភព៖ Livingstrong

LMS

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.