សារសំខាន់នៃការសិក្សារូបរាងនៅថ្នាក់មត្តេយ្យកម្រិតទាប (Preschool)

on Wednesday, 26 April 2017. Posted in Activities

ចាប់​ផ្ដើម​ពី​វ័យ​តូចៗ កុមារ​អាច​សម្គាល់​ពី​រូប​រាង​ខុសៗ​គ្នា​បើ​ទោះ​បី​ជា​ពួក​គេ​មិន​ទាន់​ស្គាល់​ថា​រូប​រាង​ទាំង​នោះ​មាន​ឈ្មោះ​អ្វី​ក៏​ដោយ។ កុមារ​ត្រូវ​ការ​ពេល​វេលា​ដើម្បី​រៀន​ពី​រូប​រាង​ពិត​ប្រាកដ​ទាំង​នោះ ដូច​ជា​លេខ​នៃ​ផ្នែក​ណា​មួយ ឬ​តើ​រូប​រាង​នោះ​មើល​ទៅ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច។ ការ​ផ្ដល់​ការ​អនុវត្ត​ច្រើន​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​អាច​ជួយ​ពួក​គេ​មាន​ការ​យល់​ដឹង​ពី​លក្ខណៈ​នៃ​រូប​រាង​កាន់​តែ​ច្បាស់។ ចំណេះដឹង​នៃ​រូប​រាង​នោះ​ផ្ដល់​ឱ្យ​កុមារ​នូវ​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ផ្នែក​ក្នុង​ការ​សិក្សា។

Preschool 1050x700

អក្ខរកម្ម៖ កុមារ​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​មាន​សមត្ថភាព​អាច​សម្គាល់​រូប​រាង​នៃ​អក្សរ​ច្រើន​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​មាន​លាយ​ជា​រូប​រាង​ផ្សេងៗ។ វា​មិន​ត្រឹម​តែ​អាច​ជួយ​ពួក​គេ​ក្នុង​ការ​អាន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​វា​ក៏​អាច​ជួយ​ពួក​គេ​ក្នុង​ការ​សរសេរ​ផង​ដែរ។ កុមារ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ការ​រៀន​រូប​រាង និង​ខ្សែ​ច្រើន​ប្រភេទ​នោះ អាច​បំប្លែង​វា​ទៅ​ប្រើ​ក្នុង​ការ​សរសេរ​បាន​ទៀត​ផង។

គណិតវិទ្យា៖ ការ​យល់​ច្បាស់​ពី​រូប​រាង​អាច​ជួយ​កុមារ​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​ស្គាល់​ច្បាស់​ពី​លេខ និង​ថា​តើ​លេខ​នោះ​មាន​រូប​រាង​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច។ ការ​ស្គាល់​លេខ គឺជា​ជំនាញ​គណិតវិទ្យា​ដំបូង​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប មាន​ដូច​ជា​ការ​បូក​លេខ​ជា​ដើម។ រី​ឯ​រូប​រាង​វិញ​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ដង់ដារ​នៃ​ធរណីមាត្រ​របស់​គណិតវិទ្យា។

ការ​រៀប​ចំ​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​ការ​ប្រៀប​ធៀប៖ ការ​សិក្សា​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​នៅ​ក្នុង​រូប​រាង​ទាម​ទារ​ឱ្យ​សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​ផ្ដោត​សំខាន់​លើ​រូប​រាង​ជាក់​លាក់។ សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​សិក្សា​ដើម្បី​ប្រើ​ជំនាញ​សង្កេត​ដើម្បី​សម្គាល់​ពី​រូប​រាង​ផ្សេងៗ​គ្នា។ ពួក​គេ​ក៏​រៀន​ពី​ការ​ប្រៀប​ធៀប​រូប​រាង​ផ្សេងៗ និង​ក្រុម​រូបរាង​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា។ ជំនាញ​សង្កេត​ទាំង​នោះ​អាច​ប្រើ​បាន​គ្រប់​ផ្នែក។ ការ​សង្កេត និង​ការ​រៀបចំ​ចំណាត់​ថ្នាក់ គឺ​ជា​ជំនាញ​គន្លឹះ​នៅ​ក្នុង​វិទ្យាសាស្ត្រ។

ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា៖ សកម្មភាព​នានា​ក្នុង​ការ​ប្រើ​រូប​រាង​អាច​ជួយ​សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ក្នុង​​ការ​លេង​ប្រដាប់​ប្រដា​ក្មេង​ដែល​មាន​រូបរាង​ផ្សេងៗ​ជា​ដើម។ នៅ​ពេល​ដែល​កុមារ​ស្គាល់​រូប​រាង​ជ្រុង ហើយ​គាត់​អាច​យក​របស់​នោះ​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ប្រឡោះ​ដែល​មាន​រាង​ជ្រុង​ដូច​គ្នា​ នោះ​ជា​អ្វី​ដែល​គាត់​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បាន​ជាមួយ​នឹង​រូប​រាង។

មាន​វិធី​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត និង​ជួយ​កុមារ​ឱ្យ​រៀន​ពី​រូប​រាង ព្រោះ​រូបរាង​មាន​នៅ​គ្រប់​ទៅ​កន្លែង​ជុំវិញ​ពួក​យើង ហើយ​ក៏​ងាយ​នឹង​សម្គាល់​ផង​ដែរ ដូច​ជា​រូប​រាង​នៃ​ផ្ទះ រថយន្ត ជាដើម។ល។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​សៀវភៅ​រូប​រាង​ដើម្បី​ជួយ​កូន​ឱ្យ​ស្គាល់​រូប​រាង​ប្លែកៗ​គ្នា។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ម្រាម​ដៃ​គូស​វាស​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​រូបរាង​ក្នុង​លំហ​បាន​ផង​ដែរ៕

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

LMS

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.