ការបង្រៀនកូនពីភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងការតាំងចិត្ត

on Thursday, 24 January 2019. Posted in Parenting Tips, Activities

ពេលដែល​យើង​និយាយ​ពី​ការ​បង្រៀន​កុមារ​ពី​ភាព​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម និង​ការ​តាំង​ចិត្ត យើង​មិន​និយាយ​ពី​គំនិត​ថា​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​កូនៗ​ពិបាក​ឡើយ និង​មិន​អាណិត​ពួក​គេ​ឡើយ។ យើង​និយាយ​ពី​ការ​កសាង​ទំនុក​ចិត្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង​ភាព​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ខ្លួន​ដើម្បី​បន្ត​ក្ដី​សុបិន​របស់​ពួក​គេ សម្រេច​គោលដៅ​ដែល​ពួកគេ​កំណត់​ដើម្បី​សម្រេច និង​ដើម្បី​មាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​​បន្ត​ការ​បង្រៀន​នេះ​ទោះ​បី​ជា​មាន​អ្វី​ពិបាក​ក៏​ដោយ។

102716381

ការ​បង្រៀន​កុមារ​ពី​ភាព​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម និង​ការ​តាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​សាកល្បង​អ្វី​ដែល​ថ្មីៗ ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពួកគេ​តាម​រយៈ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹង​របស់​ពួកគេ ការ​ជួយ​ពួកគេ​ក្នុងការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពេល​ដែល​គេ​ជួប​បញ្ហា និង​ការ​ផ្ដល់​នូវ​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ចំពោះ​ការ​ខិតខំ​ច្បាស់លាស់​ណា​មួយ​ជា​ជាង​ការ​ផ្ដល់​តែ​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ចំពោះ​លទ្ធផល​តែ​មួយ​មុខ​នោះ។

ការ​ចិញ្ចឹម​កូន​ជួន​កាល​មាន​អារម្មណ៍​ថា​វា​ជា​ដំណាក់កាល​នៃ​ពេល​វេលា​ណា​មួយ ជំហាន​ដំបូង ពាក្យ​ដំបូង ឬ​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៅ​សាលា។ នេះ​ហើយ​ទើប​វា​មាន​សារ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ចាំ​ថា​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​មិន​ត្រឹម​តែ​ត្រូវ​ធ្វើ​សម្រាប់​លទ្ធផល​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ វា​ក៏​ជា​ការ​ខិតខំ និង​ការ​តាំង​ចិត្ត​ដែល​មាន​នៅ​ចំពោះ​ពួកគេ។

ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង និង​ការ​តាំង​ចិត្ត មាន​គុណ​តម្លៃ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​កុមារ និង​ការ​ទទួល​បាន​នូវ​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​សមត្ថភាព ទំនុកចិត្ត និង​សុភមង្គល​របស់​ពួកគេ​នា​ពេល​អនាគត។ ការ​បង្រៀន​កូនៗ​តូចៗ​ឱ្យ​បន្ត​ជានិច្ច​ពេល​ដែល​មាន​ភាព​លំបាក​កើត​ឡើង និង​ការ​ខិតខំ​ព្យាយាម​ក្នុង​ការ​សម្រេច​គោលដៅ​របស់​ពួក​គេ និង​កម្លាំងចិត្ត​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​មាន​សារ​សំខាន់​ដែល​កូន​របស់​យើង​អាច​រៀន។

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​វិធី ៨ យ៉ាង​ដែល​អ្នក​អាច​បង្រៀន​កូន​របស់​អ្នក​ពី​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង និង​ការ​តាំង​ចិត្ត​៖

1. សរសើរ​ចំពោះ​ការ​ព្យាយាម​ធ្វើ​ច្រើន​ជាង​ការ​សម្រេច​សមិទ្ធិផល

ជាធម្មតា កុមារ​នឹង​ចង់​បន្ត​សកម្មភាព​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​វិជ្ជមាន​ដោយ​មនុស្ស​ពេញវ័យ​នៅ​ជុំវិញ​ពួក​គេ។ ប្រសិនបើ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​សរសើរ​សម្រាប់​ការ​រុញ​រទេះ​បាន​ល្អ​ជាង​ពួកគេ​ខំ​ប្រឹង​យ៉ាង​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​មិន​អាច​តោង​លេង​លើ​របា​ដែក​បាន ពួក​គេ​កំពុង​រៀន​លទ្ធផល​ប្រសើរ​មួយ​ពី​ការ​ធ្វើអ្វី​ដែល​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​ពួក​គេ។ អ្នកត្រូវ​សរសើរ​កូន​ពេល​ដែល​គេ​ព្យាយាម​ហើយ​តែ​មិន​បាន​សម្រេច ឬ​ពេល​ដែល​អ្នក​ឃើញ​គេ​កំពុង​អនុវត្ត​ជំនាញ​ណា​មួយ​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត។ វិធី​នេះ​នឹង​ជួយ​កូន​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ខំ​ព្យាយាម និង​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​កាន់​តែ​ច្រើន។

2. ការសរសើរច្បាស់លាស់

ការ​និយាយ “ល្អណាស់!” “ធ្វើបានល្អ!” មិន​អាច​ឱ្យ​កូន​អ្នក​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់​ទេ ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​សកម្មភាព​របស់​ពួក​គេ​ដើម្បីរៀ​ន។ ពេល​ដែល​អ្នក​សរសើរ​កូន​របស់​អ្នក ត្រូវ​ប្រាប់​គេ​ឱ្យ​ច្បាស់​ពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ឃើញ​ និង​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត​ឱ្យ​គេ​បន្ត​ទៀត​នៅ​ពេល​អនាគត។

“កូន​ខំព្យាយាម​ក្នុង​ការ​ស្រាវជ្រាវ និង​សរសេរ​សៀវភៅ​របាយការណ៍​របស់​កូន! ម៉ាក់/ប៉ា​គិត​ថា​វា​ល្អ​ណាស់​ដែល​កូន​បាន​កត់ត្រា​ពេល​ដែល​កូន​បាន​អាន​នោះ​កូន​នឹង​ចាំ​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់​ដែល​កូន​ចង់​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​របាយការណ៍​របស់​កូន។”

ការ​សរសើរ​ដោយ​ចំៗ ជា​ពិសេស​ការ​សរសើរ​សម្រាប់​ការ​ព្យាយាម​ក្នុង​កិច្ចការ​ច្បាស់លាស់​ណា​មួយ ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កូន​របស់​អ្នក​ដឹង​ថា​អ្នក​សង្កេត​មើល​ពួកគេ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​កំពុង​ធ្វើកិច្ចការ​ណា​មួយ​ប្រកប​ដោយ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​។

3. មិនត្រូវមើលងាយកូនរបស់អ្នកទេ

រាល់​សកម្មភាព​ទាំងអស់​សុទ្ធ​តែ​មាន “អាយុ​សមរម្យ” ប៉ុន្តែ ក្នុង​នាម​ជា​ឪពុក​ម្ដាយ ជួល​កាល​យើង​ភ្លេច​ក្នុង​ការ​ថ្លឹងថ្លែង​ថា​វា​គ្រប់គ្រាន់​ពេល​ដែល​កូន​កាន់​តែ​ធំ​ទៅៗ​។ មាន​ឪពុក​ម្ដាយ​មួយ​ចំនួន​មើល​ស្រាល​លើ​សមត្ថភាព​កូន​របស់​ពួក​គេ។ មុន​នឹង​ចូល​កាត់​ចង្វាក់​ពេល​ដែល​កូន​កំពុង​ធ្វើអ្វី​មួយ អ្នក​ត្រូវ​នៅ​ឱ្យ​ស្ងៀម​សិន (លុះ​ត្រា​តែ​ស្ថានភាព​នោះ​គ្រោះថ្នាក់ ទើប​អ្នក​អាច​ចូល​ជួយ​បាន) ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថា វា​ជាអ្វី​ដែល​កូន​របស់​អ្នក​ប្រហែល​ជា​អាច​ធ្វើ​បាន ឬ​ក៏​ប្រសិន​បើ​គេ​អាច​ធ្វើ​បាន​ដោយ​បំណែក​ខ្លះ។ ត្រូវ​ចាំ​ថា វា​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​កូន​រប​ស់​អ្នក​មាន​ទំនុ​ក​ចិត្ត និង​ជំនឿ ដោយ​ការ​ស្វែង​រក​វិធី​ជួយ​ពួកគេ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​គោល​ដៅ ជា​ជាង​ចូល​ជួយ​ពួក​គេ​ទាំង​កណ្ដាល​ទី។

4. បង្រៀនកូនជាជាងការធ្វើតែម្នាក់ឯង

ការងារ​បង្រៀន​កូនៗ​ គឺ​ត្រូវ​ជួយ​បង្កើន និង​សំលៀង​ជំនាញ​នានា​ដែល​កូន​មាន​ឱ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ជាង​មុន​។ ជំនួស​ឱ្យ​ការ​ចូល​ទៅ​ជួយ​ជួសជុល​របស់​អ្វី​មួយ ឬ​បញ្ចប់​ការងារ​ជំនួស​គេ​ពេល​ដែល​កូន​របស់​អ្នក​កំពុង​តស៊ូ​ដោះ​ស្រាយ អ្នក​ត្រូវ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថា​តើ​ឧបករណ៍​អ្វី គំនិត​មួយ​ណា ឬ​ឆន្ទៈ​ណា​ដែល​អាច​ជួយ​កូន​របស់​អ្នក​ឱ្យ​បញ្ចប់​នូវ​អ្វី​ដែល​គេ​កំពុង​ព្យាយាម​ធ្វើ។

អ្នក​ត្រូវ​ពិចារណា​ថា ប្រសិន​បើ​កូន​របស់​អ្នក​កំពុង​ព្យាយាម​ពាក់​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​ឡាន ប៉ុន្តែ​គេ​មិន​អាច​ចុច​បិទ​គន្លឹះ​ទំពក់​នោះ​ទាល់​តែ​សោះ ព្រោះ​តែ​វា​ទាក់​នឹង​អាវ​របស់​គេ។

ការ​ឆ្លើយ​តប​ដែល​មិន​គួរ​ឆ្លើយ៖ “មក​នេះ ចាំ​ម៉ាក់/ប៉ា​ដាក់​ឱ្យ។”

ការ​ធ្វើ​នេះ​បង្ហាញ​ទៅ​កាន់​កូន​របស់​អ្នក​ថា​អ្នក​មិន​គិត​ថា​គេ​អាច​ពាក់​ខ្សែក្រវ៉ាត់​កៅអី​អង្គុយ​នោះ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ទេ។

ការ​ឆ្លើយ​តប​ដែល​អាច​ទទួល​យក​បាន​គួរ​សម៖ “កូន​ត្រូវ​ដក​អាវ​ចេញ​ជា​មុន​សិន​ដើម្បី​ដាក់​គន្លឹះ​បាន។”

អ្នក​អាច​សម្គាល់​បញ្ហា​របស់​កូន​ជាមុន និង​ប្រាប់​ពួកគេ​ពី​របៀប​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នោះ។

ការ​ឆ្លើយ​តប​ល្អ៖ “មើល​ទៅ​មើល​ថា​តើ​អាវ​របស់​កូន​មាន​បាំង​គន្លឹះ​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​ឬ​ក៏អត់? កូន​មិន​អាច​ដាក់​គន្លឹះ​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​បាន​ទេ​ប្រសិន​បើ​មាន​អី​បាំង​វា​នោះ។”

អ្នក​អាច​សម្គាល់​ពី​បញ្ហា​សម្រាប់​កូន ប៉ុន្តែ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គេ​ស្វែង​យល់​ពី​វិធី​ដោះស្រាយ​វា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

ការ​ឆ្លើយ​តប​ដ៏​ល្អ៖ “ម៉ាក់​គិត​ថា​កូន​កំពុង​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ការ​ដាក់​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​កៅអី​ហើយ។ កូន​គួរ​តែ​មើល​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​នោះ​ឱ្យ​ជិត​ថា​តើ​មាន​អ្វី​បាំង​វា​មិន​ឱ្យ​កូន​ដាក់​គន្លឹះ​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​បាន​ទាល់​តែ​សោះ​នោះ។”

បង្រៀន​កូន​ឱ្យ​ចេះ​សង្កេត​មើល​ឱ្យ​ច្បាស់​ពី​ការ​សម្គាល់​បញ្ហា បន្ទាប់​មក​ទៀត​ជំរុញ​ពួកគេ​ឱ្យ​ព្យាយាម​ស្វែង​រក​វិធី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

5. ត្រូវមានការអត់ធ្មត់

មែន​ហើយ វា​អាច​នឹង​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​សម្រាប់​កូន​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ធ្វើអ្វី​មួយ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ជា​ជាង​ការ​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​វា​ជំនួស​ពួក​គេ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិន​បើ​គេ​មិន​ចាប់​ផ្ដើម​អនុវត្ត​ក្នុង​កិច្ចការ​នេះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ទេ នោះ​គេ​នឹង​មិន​អាច​ធ្វើ​វា​បាន​ប្រសើរ ឬ​លឿន​ជាង​មុន​នោះ​ឡើយ។ អ្នក​ក៏​ត្រូវ​ចាំ​ថា រាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ចូល​ទៅ​ជួយ​ពួក​គេ នោះ​ក៏​ដូច​ជា​អ្នក​កំពុង​ផ្ដល់​សញ្ញា​ថា​អ្នក​មិន​ជឿ​លើ​សមត្ថភាព​របស់​ពួកគេ​ឡើយ។ កូន​របស់​អ្នក​ចង់​បាន​ក្ដី​ស្រឡាញ់ ការ​អនុញ្ញាត និង​ជំនឿ​ពី​លោក​អ្នក​ជាង​អ្វីៗ​ទាំង​អស់។ ដូច​នេះ​ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ជឿ​លើ​ពួក​គេ! ឧទាហរណ៍ កូន​កំពុង​ព្យាយាម​បិទ​ឡេវ​អាវ អ្នក​ត្រូវ​រង់​ចាំ​ដោយ​អត់​ធ្មត់ និង​ជួយ​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​គេ​ពី​ក្រោយ​ថា​គេ​ប្រាកដ​ជា​អាច​បិទ​ឡេវ​អាវ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ ពេល​ដែល​គេ​អាច​បិទ​ឡេវ​អាវ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ហើយ នោះ​គេ​នឹង​បង្ហាញ​ទឹក​មុខ​សប្បាយ និង​មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​ការ​បញ្ចប់​កិច្ចការ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

6. អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គេ​បរាជ័យ​ចុះ

មិនមាន​អ្នក​ចង់​ឃើញ​កូន​ទទួល​បរាជ័យ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ សូម្បី​តែ​ភាព​បរាជ័យ​នេះ​ក៏​អាច​ជា​បទពិសោធន៍​រៀន​សូត្រ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​កូន​របស់​អ្នក​ផង​ដែរ។ វា​ក៏​ជា​ពេល​សំខាន់​មួយ​រវាង​អ្នក និង​កូន​របស់​អ្នក។ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គេ​បង្កើត​កំហុស និង​បន្ទាប់​មក​ទៀត​ត្រូវ​និយាយ​ពី​កំហុស និង​ចំណុច​ត្រូវ​កែ​លំអ។

អ្នកត្រូវ​ឱ្យ​គេ​ដឹង​ថា​អ្នក​មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​ពួកគេ​ទៅ​លើ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ស្វែងរក​អ្វី​ដែល​ពិបាក​ ឬ​ថ្មី និង​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​ប្រើ​ការ​សរសើរ​ច្បាស់លាស់​ចំពោះ​ការ​ខិតខំ​របស់​ពួកគេ។

ប្រសិនបើ​កូន​របស់​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ម៉ួម៉ៅ អ្នក​អាច​រំលឹក​ពួក​គេ​ថា គ្មាន​អ្នកណា​ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ​ការ​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ធ្វើអ្វី​មួយ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​អនុវត្ត​ជា​មុន​នោះ​ឡើយ។ ពេលខ្លះ វា​ក៏មាន​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​បែប​កំប្លែងៗ ដូច​ជា “តើ​នីតា​ចេះ​ដើរ​តាំង​ពី​កើត​មក​មែន​ទេ? ទេៗ! នាង​ត្រូវ​អនុវត្ត​ជា​មុន​សិន​។ កូន​ចាំ​ទេ​ថា​នាង​បាន​ដើរ​ដួល​ជា​ញឹកញាប់​នោះ! ប៉ុន្តែ យើង​មិន​បោះបង់​ឡើយ! យើង​នៅ​តែ​ព្យាយាម​ជួយ​នាង​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​រាល់​ពេល ហើយ​នាង​ក៏​អាច​ដើរ​បាន​ដូច​រាល់​ថ្ងៃ។”

5. ផ្លាស់​ប្ដូរ​បរិយាកាស​តានតឹង​ឱ្យ​ទៅ​ជា​ហ្គេម

ប្រសិន​បើ​កូន​របស់​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​មួម៉ៅ និង​ចង់​បោះបង់​ចោល ពេល​ខ្លួន​អ្នក​ដែល​ជា​ឪពុកម្ដាយ​ក៏​អាច​ចូល​ជួយ​ដោយ​ព្យាយាម​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ភាព​ច្នៃប្រឌិដ្ឋ​ដើម្បី​រក្សា​ការ​កំពុង​ព្យាយាម​ធ្វើអ្វី​មួយ​របស់​កូន​នោះ​ក្លាយ​ជា​ការ​រៀន​សូត្រ​ដ៏​សប្បាយ។ តើ​កូន​របស់​អ្នក​កំពុង​មួម៉ៅ​រាល់​ពេល​ដែល​ត្រូវ​សម្អាត​បន្ទប់​គេង​មែន​ទេ? អ្នក​ត្រូវ​បង្រៀន​គេ​ពី​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិដ្ឋ និង​ការ​តាំង​ចិត្ត​បន្តិច​បន្តួច​ដោយ​ផ្លាស់ប្ដូរ​កិច្ចការ​នោះ​ទៅ​ជា​កម្មវិធី​ប្រកួត​សម្អាត​បន្ទប់​អូឡាំពិក ដែល​មាន​ដូចជា​ការ​សម្អាត​បាល់​កខ្វក់ ការ​ប្រកួត​បត់​ខោអាវ និង​ការ​ប្រកួត​រៀប​ចំ​គ្រែ។ ជួល​កាល ការ​លេង​សើច និង​សំណើចតិចៗ​អាច​ជួយ​កូន​អ្នក​បង្កើន​ភាព​ចង់​បញ្ចប់​ការងារ​ដោយ​ជោគ​ជ័យ។

6. ធ្វើជាគំរូឱ្យកូនមើល

អ្នក​កំពុង​បង្រៀន​កូន​អ្នក​ដោយ​ផ្ដល់​ជា​គំរូ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ មិន​ថាអ្នក​បាន​សម្គាល់ ឬ​ក៏​អត់​នោះ​ទេ។ ការ​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ​យ៉ាង​ម៉ត់ចត់ ឬ​មាន​ការ​តាំង​ចិត្ត​ខ្ពស់​ដោយ​ចេតនា អាច​បង្រៀន​ពួក​គេ​ថា​សូម្បី​តែ​មនុស្ស​ធំ​ក៏​ត្រូវ​សម្រេច​គោល​បំណង​ផង​ដែរ។

7. និយាយ​ពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ព្យាយាម​ធ្វើ

និយាយ​ទៅ​កាន់​កូន​របស់​អ្នក​ពី​អ្វី​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ចំពោះ​អ្នក​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ពេល​ដែល​អ្នក​គិត​ថា​អ្នក​នឹង​បោះ​បង់​ចោល ប៉ុន្តែ ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​វា​បន្ត​ជា​ថ្មី។ អ្នក​ត្រូវ​ប្រាប់​គេ​ពី​កំហុស​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ និង​ពី​វិធី​ដែល​អ្នក​បាន​ដោះស្រាយ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ប្រសើរ​ឡើង។ អ្នក​ត្រូវ​ប្រាប់​កូនៗ​ពី​អ្វី​ដែល​ពិបាក​សម្រាប់​អ្នក​ក្នុង​ការ​សម្រេច​សមិទ្ធិផល។ លើក​ទឹកចិត្ត​កូន​ឱ្យ​និយាយ​មក​កាន់​អ្នក​ពី​អ្វី​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ និង​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ពួក​គេ។ កិច្ច​សន្ទនា​ទាំង​នេះ​ជួយ​បណ្ដុះការ​គិត​នា​នា​នៅ​ក្នុង​ការ​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម និង​ការ​តាំង​ចិត្ត។

8. អានសៀវភៅ

សៀវភៅ​​អាច​ជា​ឧបករណ៍​ដ៏​មាន​អានុភាព​មួយ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​ពី​មេរៀន​ជីវិត។ វា​ផ្ដល់​ឱ្យ​កូនៗ​នូវ​ឱកាស​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រៀន​សូត្រ​ពី​អាកប្បកិរិយា និង​មើល​ឃើញ​ពី​គុណ​តម្លៃ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​វិធីសាស្ត្រ​ងាយ​យល់។ ក្នុង​នោះ​ដែរ មាន​សៀវភៅ​ជាច្រើន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការ​បង្រៀន​ពី​ការ​តាំង​ចិត្ត​ និង​ភាព​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម មាន​ដូចជា The Most Magnificent Thing ដោយ Ashely Spires, Flight School ដោយ Lita Judge, Little One Step ដោយ Simon Jame និង Thank You, Mr. Falker ដោយ Patricia Palacco ជាដើម។

ចំពោះ​អ្នក​វិញ តើ​អ្នក​មាន​វិធីសាស្ត្រ​អ្វី​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​កូន​ឱ្យ​មាន​ភាព​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម និង​មាន​ការ​តាំង​ចិត្ត​ដែរ​ឬ​ទេ?

ប្រភពអត្ថបទ៖ Teaching Hard Work & Determination

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.