គន្លឹះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា

on Tuesday, 23 May 2017. Posted in Parenting Tips, Activities

Fotolia 68094383 S

ទម្លាប់ល្អ

កុមារ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​ការ​ចូល​គេង និង​ភ្ញាក់​ពី​គេង​ទៀង​ម៉ោង។ កុមារ​ត្រូវ​ញ៉ាំ​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​ដែល​ជា​អាហារ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​នៃ​ថ្ងៃ​ថ្មី។ ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ចំណាយ​ពេល​យូរ​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស​សម្លៀក​បំពាក់​ដែល​ត្រូវ​ស្លៀក​ពាក់ និង​រៀប​ចំ​កាតាប​នៅ​ពេល​ព្រឹក នោះ​លោក​អ្នក​គួរ​តែ​ណែ​នាំ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ទម្លាប់​រៀបចំ​កិច្ចការ​ទាំង​នោះ​នៅ​ពេល​យប់​មុន​ពេល​ចូល​គេង​ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​មាន​ភាព​រាំង​ស្ទះ​នៅ​ពេល​ព្រឹក។ មួយ​វិញ​ទៀត ការ​ទម្លាប់​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ​ដែល​គ្រូ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ពិត​ជា​មាន​សារ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បណ្ដុះ​ជំនាញ​សិក្សា។

ធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានដោយខ្លួនឯង

ពេល​​ដែល​សិស្ស​អាច​អាន​ប្រធាន​ចោទ​នៃ​កិច្ចការ​ផ្ទះ​របស់​ពួក​គេ នោះ​ពួក​គេ​ប្រាកដ​ជា​អាច​ធ្វើ​កិច្ចការ​នោះ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផង​ដែរ។ សិស្ស​ប្រហែល​ជា​អាច​រក​ជំនួយ​ព្រោះ​ពួកគេ​ចូលចិត្ត​ឱ្យ​ឪពុក​ម្ដាយ​ខ្វល់​ខ្វាយ​ពី​ពួក​គេ ប៉ុន្តែ​ទង្វើ​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​តែង​តែ​សួរ​រក​ជំនួយ​ជានិច្ច តែ​ការ​ពិត​ពួក​គេ​មិន​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ទាល់​តែ​សោះ។ នៅ​ពេល​ដែល​កូនៗ​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​រំឭក និង​អាច​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់ នោះ​ហើយ​ជា​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ស្គាល់​ពី​ភាព​ឯករាជ្យ​របស់​ពួក​គេ។

គិតគូរវែងឆ្ងាយ

កុមារ​ដែល​មាន​គោល​ដៅ​វែង​ឆ្ងាយ​ច្រើន​តែ​ចូល​ចិត្ត​រៀន​សូត្រ។ ការ​កំណត់​គោលដៅ​វែង​ឆ្ងាយ​ជាមួយ​នឹង​កូន​អាច​ជួយ​ភ្ជាប់​សកម្មភាព​បច្ចុប្បន្ន និង​អនាគត។ វា​មិន​លឿន​ពេក​ទេ​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ឱ្យ​ពួក​គេ​គិត​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលា​នោះ។ ការ​ប្រើ​ពេល​វេលា​ដោយ​ភាព​ឆ្លាត​វ័យ​ដោយ​បញ្ចប់​កិច្ចការ​ផ្ទះ និង​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​ឆាប់​រហ័ស​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​កុមារ​មាន​ពេល​វេលា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​កម្សាន្ត​។

មានឥរិយាបទត្រឹមត្រូវក្នុងការសិក្សា

ឥរិយាបទ​របស់​មនុស្ស​មាន​ឥទ្ធិពល​ល្អ និង​អាក្រក់​ដល់​ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់​គេ។ ឪពុក​ម្ដាយ​ដែល​មាន​ឥរិយាបទ​ល្អ និង​ត្រឹម​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​សិក្សា និង​សាលារៀន​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​កូនៗ​របស់​ពួក​គេ​មាន​ភាព​រីក​រាយ​ផង​ដែរ។ មួយ​វិញ​ទៀត ចិត្ត​របស់​ពួក​គេ​ក៏​អាច​នឹង​ត្រូវ​ប៉ះពាល់​ដោយ​ឪពុក​ម្ដាយ​របស់​ពួក​គេ​ដែល​មាន​ភាព​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ចំពោះ​គ្រូ ឬ​សាលា​ផង​ដែរ។ ការ​បង្ហាញ​នូវ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​របស់​កូន​ដោយ​ការ​សួរ​សំណួរ​អាច​បង្កើន​ទឹក​ចិត្ត និង​ឥរិយាបទ​ក្នុង​ការ​សិក្សា។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូ

ការ​បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​នឹង​គ្រូ​របស់​កូន​អាច​ជួយ​អ្នក​ស្វែង​យល់​ថា​តើ​កូន​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ម៉េច​នៅ​សាលា ហើយ​តើ​អ្នក​អាច​ជួយ​ពួក​គេ​បាន​យ៉ាង​ម៉េច​នៅ​ផ្ទះ។ ព្យាយាម​ជួប​គ្រូ​បង្រៀន​របស់​ពួក​គេ​ប្រហែល​ជា​ពីរ​ទៅ​បី​នាទី​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​សិក្សា។ ការ​ធ្វើការ​លក្ខណៈ​ជា​ក្រុម​ជាមួយ​សាលា​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​និង​កូន​អ្នក​ទទួល​បាន​ចំណេះ​ដឹង និង​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​រលូន​៕

អត្ថបទដើម៖ Tips for Elementary School Success

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.