គន្លឹះក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ល្អក្នុងការសិក្សាដល់កុមារ

on Friday, 04 November 2016. Posted in Parenting Tips, Activities

student boy

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​គន្លឹះ​ខ្លះៗ​ក្នុង​ការ​ជួយ​កុមារ​ឱ្យ​បង្កើត​ទម្លាប់​ល្អ​ក្នុង​ការ​សិក្សា និង​ធ្វើ​កិច្ចការ​សាលា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង៖

  1. ស្គាល់​គ្រូ​របស់​ពួក​គេ និង​ដឹង​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន៖ ការ​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នានា​របស់​សាលា​ដូច​ជា សិក្ខា​សាលា​ជួប​ជុំ​មាតា​បិតា និង​គ្រូ​បង្រៀន លោក​អ្នក​អាច​សាក​សួរ​ពួក​គេ​ពី​គោលការណ៍​នៃ​ការ​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ​ដែល​គ្រូ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ធ្វើ និង​តួនាទី​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ចូល​រួម​ជាមួយ​កូនៗ។
  2. រៀប​ចំ​ទី​កន្លែង​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​កូនៗ​​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​លំហាត់ ឬ​កិច្ចការ​សាលា​ដែល​គ្រូ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ធ្វើ​នៅផ្ទះ៖ លោកអ្នក​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ទី​តាំង​ដែល​មាន​ពន្លឺ​គ្រប់​គ្រាន់ ស្ងាត់ និង​មាន​ផាសុកភាព​សម្រាប់​កូនៗ​ងាយ​ក្នុង​ការ​សិក្សា។ បន្ថែម​ពី​នេះ ត្រូវ​រៀប​ចំ​សម្ភារ​សិក្សា​ដូច​ជា​ក្រដាស ខ្មៅ​ដៃ កាវ​ស្អិត ឬ​កន្ត្រៃ​ជា​ដើម​ដែល​កូនៗ​អាច​យក​មក​ប្រើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​។
  3. កំណត់​កាល​វិភាគ​សិក្សា​ឱ្យ​បាន​ទៀង​ទាត់៖ កុមារ​មួយ​ចំនួន​ចូល​ចិត្ត​រៀន​នៅ​ពេល​រសៀល កុមារ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ចូល​ចិត្ត​រៀន​នៅ​ពេល​ល្ងាច​បន្ទាប់​ពី​ញ៉ាំ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​រួច។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ថា​ពេល​ណា​ដែល​កូន​របស់​លោក​អ្នក​អាច​រៀន​បាន​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​បំផុត ហើយ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​កំណត់​ពេល​វេលា និង​កាល​វិភាគ​រៀន​របស់​ពួកគេ​ឱ្យ​បាន​ទៀង​ទាត់។
  4. ជួយ​ពួក​គេ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ផែន​ការ៖ លើក​ទឹក​ចិត្ត​កូន​របស់​លោក​អ្នក​ឱ្យ​ចេះ​រៀបចំ​ពេល​រៀន​ដែល​ពួកគេ​អាច​ធ្វើ​បាន។ បង្ហាត់​ពួក​គេ​ឱ្យ​ចេះ​បង្កើត​កាលវិភាគ​ប្រសិន​បើ​ចាំ​បាច់ ព្រោះ​ជំនាញ​នៃ​ការ​រៀបចំ​កាលវិភាគ​នេះ​នឹង​ជួយ​កូនៗ​របស់​លោក​អ្នក​ឱ្យ​ចេះ​គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលា និង​កិច្ចការ​ ហើយ​ពួកគេ​ក៏​អាច​កំណត់​ថ្ងៃ​ត្រូវ​បញ្ចប់​កិច្ចការ​របស់​ពួក​គេ​ផង​ដែរ។
  5. កាត់​បន្ថយ​ការ​រំខាន៖ លោកអ្នក​មិន​ត្រូវ​ឱ្យ​កូនៗ​រៀន​នៅ​ទី​កន្លែង​ដែល​មាន​សំឡេង​រំខាន​ដូច​ជា​ ទូរទស្សន៍ សំឡេង​តន្ត្រី​ឮៗ ឬ​សំឡេង​និយាយ​ទូរស័ព្ទ។ ប្រសិន​បើ​មាន​កុមារ​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ជាមួយ ត្រូវ​ប្រាប់​ពួកគេ​ឱ្យ​រក្សា​ភាព​ស្ងៀម​ស្ងាត់ ឬ​លេង​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ពី​ទីតាំង​ដែល​មាន​កូន​កំពុង​រៀន។
  6. ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​កូនៗ​របស់​លោក​អ្នក​ធ្វើ​កិច្ច​សាលា​ដែល​គ្រូ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ធ្វើ៖ ពួកគេ​នឹង​មិន​អាច​រៀន​ចេះ​ឡើយ​បើ​សិន​ជា​ពួក​គេ​រៀន​គិត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​នោះ។ ឪពុក​ម្ដាយ​អាច​ផ្ដល់​យោបល់ និង​ជួយ​ណែនាំ ប៉ុន្តែ​វា​គឺ​ជា​ការងារ​របស់​កូនៗ​ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ។
  7. ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត និង​ត្រួត​ពិនិត្យ៖ ត្រួត​ពិនិត្យ​បើ​សិន​ជា​មាន​កិច្ចការ​សាលា​ដែល​គ្រូ​បាន​ដាក់​ឱ្យ។ បង្កើត​ទម្លាប់​ការ​សិក្សា​រាល់​ថ្ងៃ លើក​ទឹក​ចិត្ត​កូនៗ​ឱ្យ​អាន និង​រំឭក​មេរៀន​ជា​រៀង​រាល់ថ្ងៃ។
  8. ធ្វើ​ជា​គំរូ​ល្អ​ដល់​កូន៖ កុមារ​តែងតែ​ធ្វើ​តាម​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ឃើញ។ បើកូន​របស់​លោក​អ្នក​ឃើញ​រៀបចំ​ពេល​វេលា​ទោះ​បី​ជា​រវល់​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ដូច​ជា​ពេលវេលា​អាន​សៀវភៅ ឬ​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍ ពួក​គេ​ប្រាកដ​ជា​ធ្វើ​តាម​លោក​អ្នក​ជាង​ការ​ទទួល​យក​នូវ​ការ​ប្រដៅ។
  9. សរសើរ​ពី​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ធ្វើ៖ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ប្រាប់​ឱ្យ​ពួក​គេ​ដឹង​ពី​ការ​ខិត​ខំ​ព្យាយាម​របស់​ពួកគេ​នៅ​សាលារៀន ដោយ​មាន​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត និង​សរសើរ​ពួក​គេ។ លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​តារាង​អំពើ​ល្អ និង​សមិទ្ធិផល​ណា​មួយ ដោយ​បិទ​ជា​រូបភាព​ផ្កាយ​ជា​ដើម ចំពោះ​ទង្វើ ឬ​ការ​ខិត​ខំ​ល្អ​មួយ​។ ឬ​ក៏លោក​អ្នក​អាច​និយាយ​សរសើរ​ពីពួក​គេ​ដល់​ញាតិ​មិត្ត​ជា​ដើម។
  10. ប្រសិន​បើ​មាន​​បញ្ហា​​កើត​ឡើង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​លើ​កិច្ចការ​សាលា ត្រូវ​រក​ជំនួយ៖ និយាយ​ពី​បញ្ហា​នោះ​ជាមួយ​នឹង​គ្រូបង្រៀន​របស់​កូន​អ្នក។ កុមារ​ខ្លះ​មាន​បញ្ហា​មើល​ក្ដារ​ខៀន ហើយ​ត្រូវ​ការ​ពាក់​វែនតា​ ហើយ​កុមារ​ខ្លះ​ទៀត​ត្រូវ​ការ​តាម​ដាន​បញ្ហា​សិក្សា ឬ​ត្រូវ​ការ​ការ​ណែនាំ​ផ្នែក​អាកប្បកិរិយា។

សម្រាប់​កុមារ​តូចៗ​ដែល​កំពុង​សិក្សា​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប និង​មត្តេយ្យ កិច្ចការ​ដែល​គ្រូ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ធ្វើ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​បង្កើត​ទម្លាប់​សិក្សា​ល្អ​ដល់​កុមារ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ លោក​អ្នក​ដែល​ជា​ឪពុក​ម្ដាយ​គ្រាន់តែ​តាម​ដាន ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​កូនៗ ហើយ​មិន​ត្រូវ​ដាក់​សម្ពាធ​ដល់​កូនៗ​ឱ្យ​ធ្វើ​កិច្ចការ​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ពេក​នោះ​ទេ៕

English version: FORMING GOOD STUDY HABITS WITH CHILDREN

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

LMS

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.