ចាប់ផ្ដើមបើកសាលារៀន (ENGLISH)

កម្មវិធី​សិក្សា​សម្រាប់​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​របស់​លីបឺធី

កម្មវិធី​សិក្សា​លីបឺធី មាន​លក់​ជូន​សម្រាប់​គ្រប់​សាលា​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជុំវិញ​អាស៊ី​ និង​ជុំវិញ​ពិភព​លោក។ យើង​ខ្ញុំ​មាន​អាជ្ញាបណ្ណ​សម្រាប់​កម្មវិធី​សិក្សា​ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ​ផ្ទាល់ និង​សៀវភៅ​ផ្សេងៗ រួម​ទាំង​កិច្ចតែង​ការ​បង្រៀន​លម្អិត​ជា​ដើម ដែលផ្ដល់នូវ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​លោក​គ្រូ​អ្នកគ្រូ​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​អនុវត្ត។ យើង​ប្រាកដ​ថា​សៀវភៅ​ទាំង​អស់​របស់​យើង​សុទ្ធ​តែ​មាន​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​ដូច​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​សៀវភៅ​អន្តរជាតិ​កំពុង​លក់ ព្រោះ​សៀវភៅ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស ជា​ពិសេស​សម្រាប់​អ្នក​សិក្សា​ដែល​មាន​ភាសា​កំណើត​ខុស​ពី​ភាសា​អង់គ្លេស។

យើង​ខ្ញុំ​ក៏​ជួយ​សាលា​ក្នុង​ការ​រៀបចំ និង​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ផ្ដល់​នូវ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​សាលា​សម្រាប់​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​ដូចជា បញ្ជី​វត្តមាន ថ្នាក់​រៀន ហិរញ្ញវត្ថុ និង​បណ្ណ​របាយការណ៍​សិស្ស​ ឬ​សៀវភៅតាមដាន។

អាជ្ញាបណ្ណ​នៃ​កម្មវិធី​របស់​យើង​មាន​ដូច​ជា៖

ថ្លៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សា ៣ ឆ្នាំ

ទិញ​សៀវភៅ​សិក្សា​គ្រប់​កម្រិត​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ប្រើ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

តម្លៃ​បច្ចេក​វិទ្យា​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​សាលា​ជា​ចាំ​បាច់។

ការអបរ់រំលីបឺធី / សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី

សកម្មភាព​ទូទៅ៖  ការ​អប់រំ/ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​សិក្សា / ការ​រៀបចំ​ការ​អប់រំ​សម្រាប់​សាលារៀន និង​ថ្នាក់​រៀន / ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​សាលា

កម្មវិធី​​អប់រំ​លីបឺធី ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ចេញ​ពី​តម្រូវ​ការ​សម្រាប់​កម្មវិធី​សិក្សា​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​មាន​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​ដែល​សាលា​ឯកជន​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បណ្ដា​អាស៊ាន និង​ជុំវិញ​ពិភពលោក​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់។ ផ្អែក​លើ​បរិបទ​នៃ​កម្មវិធី​សិក្សា​បែប​អាមេរិកាំង តម្រូវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ការ​សិក្សា និង​សិស្ស​បែប​មជ្ឈមណ្ឌល មេរៀន​របស់​យើង​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​នូវ​តម្រូវ​ការ​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ជា​លក្ខណៈ​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​សិស្ស​ផ្គួប​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ជំនាញ​ចាំ​បាច់​សម្រាប់​សតវត្សទី ២១ នេះ។ ចំណែក​ឯកម្មវិធី​សិក្សា​ទូលំ​ទូលាយ និង​មាន​តុល្យភាព​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ឱ្យ​ដើរ​សម​ជាមួយ​នឹង​បទ​ដ្ឋាន​ម៉ត់​ចត់​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សិក្សា​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​លើ​ពិភពលោក ទាំង​លោក​ខាង​លិច​ និង​លោក​ខាង​កើត។

ប្រវត្តិ៖ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ជា​ទឹក​ដី​កំណើត​នៃ​កម្មវិធី​អប់រំ​លីបឺធី ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ ២០១១ ជាមួយ​នឹង​គោល​បំណង​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​នូវ​បរិយាកាស​សិក្សា​សម្រាប់​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​សិក្សា ជាមួយ​នឹង​បទដ្ឋាន​សិក្សា​ខ្ពស់​ដើម្បី​ឱ្យ​ស្រប​តាម​តម្រូវ​ការ​ផ្នែក​សង្គម អារម្មណ៍ និង​ការ​យល់ដឹង។  ទោះបី​ជា​យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ បទពិសោធន៍​នៃ​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប ពិត​ជា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព សាក​សម និង​ស្រប​តាម​កម្មវិធី​សិក្សា​ដែល​ផ្អែក​លើ​គោលការណ៍​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ការ​អប់រំ​កុមារ​តូច។ ដូច្នេះ​ បុគ្គលិក​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​ដែល​មាន​ការ​ប្រឹក្សា​ដោយ​អ្នក​អប់រំ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​​ដើម្បី​បង្កើត​នូវ​កម្មវិធី​សិក្សា​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ដោយ​ផ្ដល់​នូវ​ជំនាញ​មូលដ្ឋាន​អក្ខរកម្ម និង​គណិតវិទ្យា​ដើម្បី​បរិយាកាស​សិក្សា​មាន​លក្ខណៈ​ជា​សកល។

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍ៖

  • គោល​បំណង៖ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ឈាន​មុខ​គេ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​សិក្សា​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​កម្រិត​ទាប​ ​អភិវឌ្ឍ​បរិយាកាស​សិក្សា​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ចង់​រៀន និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​សាលា។
  • ទស្សនវិស័យ៖ ដើម្បី​ផ្ដល់​នូវ​គុណភាព​នៃ​ផលិតផល និងសេវាកម្ម​សិក្សា​ដែល​សម្រេច​បាន​នូវ​ការ​រំពឹង​ទុក​របស់​ដៃ​គូ​អតិថិជន​របស់​យើង។
  • បេសកកម្ម៖ បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​រយៈ​ពេល​វែង​ជាមួយ​នឹង​អតិថិជន​ដៃគូ​​ដែល​មាន​សាលារៀន និង​វិទ្យាស្ថាន​នានា និង​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ដ៏​ពិសេស​តាម​រយៈ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិដ្ឋ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប។
  • គុណ​តម្លៃ៖ យើង​ជឿជាក់​ក្នុង​ការ​បម្រើ​អតិថិជន​ជាមួយ​នឹង​ក្ដី​គោរព ហើយ​យើង​ព្យាយាម​បង្ហាញ​នូវ​តម្រូវ​ការ​ចម្បង​របស់​គេ និង​ការ​ទាមទារ​ចង់​បាន​នូវ​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ។ យើង​ដំណើរការ​បាន​តាម​រយៈ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិដ្ឋ ការ​បង្កើត​ថ្មី និង​គំនិត​ថ្មី។
  • គោល​បំណង៖ ការ​ពង្រីក​ក្នុង​តំបន់ និង​សកលលោក​ក្នុង​វិស័យ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​សិក្សា​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​។ បង្កើត​នូវកិត្តិនាម​ល្អថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ព័ត៌មានវិទ្យា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀន។

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម៖ យើងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍការអប់រំ និងជីវិតជុំវិញសកលលោក។ យើងគាំទ្រនូវគំនិតអភិវឌ្ឍជនបទដោយការអប់រំ ទីធ្លាលេង នាំយកនូវដំណោះស្រាយដែលមានភាពអាចទទួលយកបាន និងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពអាចទទួលយក ឬប្រើប្រាស់សម្ភារឧបទេសបង្រៀនតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងប្រព័ន្ធសាលាដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ និងការសិក្សាពីរភាសា។