7 វិធីក្នុងការបង្រៀនកូនឱ្យចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង

on Thursday, 15 September 2016.

self control child

កិច្ចការ​ចម្បង​ដែល​កុមារ​ត្រូវ​ចេះ គឺ​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ ចំណែក​ឯ​កិច្ចការ​ចម្បង​ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​ត្រូវ​ធ្វើ​គឺ បង្រៀន​កូន​ឱ្យ​ចេះ​គ្រប់​គ្រង​ខ្លួន​ឯង។

កុមារ​ជា​ច្រើន ពិសេស​កុមារ​តូចៗ មាន​ចរិត​ឆេវឆាវ និង​ពិបាក​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង។ ដំណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​កុមារ​ទាំង​នេះ គឺ​បណ្ដុះ​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ កុមារ​ត្រូវ​ដែល​អាច​គ្រប់​គ្រង​ខ្លួន​ឯង​បាន និង​ចេះ​រៀប​ចំ​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​បាន មាន​សមត្ថភាព​អាច​ជំនះ​រាល់​ឧបសគ្គ​ទាំង​ឡាយ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​បាន។ ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​ពួក​គេ​អាច​គេច​ចេញ​ពី​បញ្ហា​ផ្សេងៗ និង​បញ្ហា​ផ្ទាល់​ខ្លូន​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ចេះ​គ្រប់​គ្រង​ខ្លួន​ឯង​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​វិធី​សាស្ត្រ​ទាំង 7 ក្នុង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​របស់​លោក​អ្នក​ឱ្យ​ចេះ​គ្រប់​គ្រង​ខ្លួន​ឯង​។

1. បង្រៀនពួកគេឱ្យបង្ហាញខ្លួន នៅពេលដែលមានគេហៅឈ្មោះ

នៅ​ពេល​ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​ហៅ​កូន កូន​មិន​ត្រូវ​ស្រែក​ឆ្លើយ​ពី​កន្លែង​ឆ្ងាយ​នោះ​ទេ។ ពួក​គេ​ត្រូវ​តែ​ដើរ​មក​កាន់​ឪពុក​ម្ដាយ​ដើម្បី​ដឹង​ថា​ពួក​គាត់​ចង់​បាន​អ្វី​ពី​ពួក​គេ។ វិធី​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ដឹង​ថា​ការ​ចេះ​គ្រប់​គ្រង​ខ្លួន​ឯង​មាន​ន័យ​ថា មិន​អាច​បោះ​បង់​អ្វី​ចោល​ពាក់​កណ្ដាល​ទី​ឡើយ គឺ​ត្រូវ​ដឹង​ថា​គួរ​ធ្វើអ្វី​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គោល​បំណង​អ្វី​មួយ។

2. បង្រៀនកូនឱ្យចេះឆ្លើយតបដោយភាពវិជ្ជមានចំពោះការកែលម្អណាមួយពីអ្នកដទៃ

កុមារ​ជា​ច្រើន​មិន​ចូល​ចិត្ត​ឱ្យ​គេ​កែ​តម្រូវ​ឡើយ ហើយ​តែង​តែ​ព្យាយាម​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​វិញ​ដោយ​ភាព​អវិជ្ជមាន ឬ​បង្ហាញ​លក្ខណៈ​ឆេវ​ឆាវ និង​អាកប្បកិរិយា​មិន​ល្អ​ជា​ដើម។ ទង្វើ​ទាំង​នេះ​ គឺ​ពិត​ជា​មិន​គួរ​ឱ្យ​ទទួល​យក​បាន​ទេ ហើយ​លោក​អ្នក​គួរ​តែ​បង្រៀន​ពួក​គេ​ឱ្យ​ចេះ​មាន​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ ភាព​ពិត​មួយ​នៃ​ជីវិត​ គឺ​ថា មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​តែ​ត្រូវ​ដើរ​តាម​គន្លង​ដែល​ខ្លួន​មិន​ចូល​ចិត្ត។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​បង្រៀន​កូន​ឱ្យ​ចេះ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​អ្នក​ដទៃ​ប្រកប​ដោយ​អាកប្បកិរិយា​ថ្លៃ​ថ្នូរ និង​ទង្វើ​ត្រឹម​ត្រូវ។ ការ​បង្ហាត់​នេះ​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន​ការ​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង និង​ការ​ជួយ​កុមារ​ឱ្យ​ចេះ​គ្រប់​គ្រង​ភាព​ចចេស​របស់​ពួក​គេ។ ការ​ឆ្លើយ​តប​ដ៏​ល្អ​ក្នុង​ការ​កែ​តម្រូវ​ពិត​ជា​ពិបាក​ក្នុង​ការ​រៀន ប៉ុន្តែ វា​នឹង​ជួយ​កុមារ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​មួយ​ដែល​អាច​ជួយ​ពួកគេ​បាន​ជា​រៀង​រហូត។  

3. ជំនាញទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមជាច្រើនត្រូវការការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង

លោកអ្នក​ត្រូវ​តែ​សរសើរ​កុមារ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​ពី​ទង្វើ​ត្រឹមត្រូវ​ដែល​ពួក​គេ​កំពុង​ធ្វើ​។ ការ​ស្ដាប់ និង​ដឹង​នៅ​ពេល​គួរ និង​វិធី​រំខាន គ្រប់គ្រង​កំហឹង និង​រាយការណ៍​ពី​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​បាន​បញ្ចប់​ គឺ​សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​ការ​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។

4. លើកទឹកចិត្តកុមារឱ្យប្រព្រឹត្តទង្វើដែលជួយពួកគេក្នុងការបង្កើតវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន

កិច្ចការ​ទាំង​នេះ​អាច​មាន កីឡា ការ​សិក្សា​តន្រ្តី អាន​កាសែត​ព័ត៌មាន ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ជួយ​មើល​ថែ​សត្វ​ចិញ្ចឹម សម្អាត​បន្ទប់ ឬ​កិច្ចការ​ផ្សេង​ទៀត​ជាដើម។

5. នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ទទួល​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដូច​ជា បាន​លុយ​កាក់​ពី​ការ​ធ្វើ​កិច្ចការ​អ្វី​មួយ ផ្កាយ​រង្វាន់​ ឬ​អំណោយ​ផ្សេងៗ លោកអ្នក​ត្រូវ​តែ​និយាយ​ពី​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ជា​និច្ច។

រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បន្ថែម​ពី​ខាង​ក្រៅ​ផ្ដល់​នូវ​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​មួយ​ដើម្បី​និយាយ​ជាមួយ​កូនៗ​ពី​រង្វាន់​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​។ អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​ពួក​គេ​ទទួល​បាន គឺ​មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​រង្វាន់លុយ​កាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ជា​ការ​បណ្ដុះ​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។  

6. ប្រើពេលវេលាចូលគេងដើម្បីបង្រៀងពួកគេពីវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន

កុមារ​មួយ​ចំនួន​មាន​ភាព​លំបាក​ក្នុង​ការ​ចូល​គេង ហើយ​នេះ​គឺ​ជា​ពេល​វេលា​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ពួក​គេ​ពី​ទម្លាប់ និង​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​បង្រៀន​ពួក​គេ​ឱ្យ​ចេះ​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ ដោយ​រក្សា​ភាព​ស្ងៀម​ស្ងាត់​ពេល​ចូល​គេង​ខណៈ​ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​មិន​ទាន់​ចូល​គេង​នៅ​ឡើយ។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​កំណត់​ពេល​វេលា​ចូល​គេង​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ទម្លាប់​មួយ​ដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​ពេល​វេលា​គេង​របស់​ក្មេងៗ​ទោះ​បី​ជា​គ្មាន​ម្ដាយ​នៅ​ក្បែរ​ក៏​ដោយ។

7. ទម្លាប់​នៅ​ពេល​ព្រឹក ទម្លាប់​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ និង​កាលវិភាគ​សម្រាប់​គ្រួសារ​បង្កើត​ឱកាស​សម្រាប់​កុមារ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ពី​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ និង​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។

ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ គឺ​ជាការ​ធ្វើអ្វី​ដែល​ត្រូវ បើ​ទោះ​បី​ជា​គ្មាន​អ្នក​ណា​កំពុង​មើល​ក៏ដោយ។ រង្វាន់​សម្រាប់​ការ​ចេះ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ គឺ​ជា​សិទ្ធិ​ពិសេស។ កុមារ​ដែល​អាច​រៀប​ចំ​ខ្លួន និង​ទទួល​ទាន​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​បាន​មុន​ម៉ោង​ត្រូវ​ទៅ​រៀន គឺ​ជា​កុមារ​ម្នាក់​ដែល​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​ទទួល​រង្វាន់​ពី​ឪពុក​ម្ដាយ។

ឪពុក​ម្ដាយ​មួយ​ចំនួន​ព្យាយាម​ផ្ដល់​ជីវិត​ដ៏​ប្រសើរ​សម្រាប់​កូន​របស់​ពួក​គេ​ដើម្បី​ឱ្យ​កូនៗ​របស់​ពួក​គេ​មាន​អារម្មណ៍​ល្អ​ចំពោះ​ការ​បង្ហាញ​អាកប្ប​កិរិយា​ល្អ។ ប៉ុន្តែ​គួរ​ឱ្យ​ស្ដាយ ​នេះ​ក៏​អាច​ជា​ការ​បើក​សិទ្ធិ​សេរី​ភាព​ច្រើន​ពេក ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​កូនៗ​បាត់​បង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង។ ឪពុកម្ដាយ​ដែល​ឆ្លាត នឹង​ប្រើ​ភាព​ជា​កុមារ​ដើម្បី​រៀប​ចំ​អនាគត​របស់​កូន​ពួក​គេ​ឱ្យ​ជោគ​ជ័យ។ វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន គឺ​ជា​គុណភាព​នៃ​អាកប្បកិរិយា​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​ដែល​កុមារ​អាច​អភិវឌ្ឍ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ និយាយ​រួម កុមារ​ដែល​ទម្រើស គឺ​ជាកុមារ​ដែល​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត ហើយ​កុមារ​ដែល​មាន​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន គឺ​ជា​កុមារ​ដែល​តែង​តែ​សប្បាយ​ចិត្ត។

វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន គឺ​ជា​គុណភាព​ដ៏​ចម្បង​មួយ​ដែល​ជួយ​កុមារ​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ​ក្នុង​ជីវិត។

តើ​លោក​អ្នក​មាន​គំនិត​អ្វី​ពិសេសៗ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​របស់​លោក​អ្នក​ឱ្យ​មាន​វិន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែរ​ឬ​ទេ?

ប្រែសម្រួលពីអត្ថបទរបស់លោក Scott Turansky

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

LMS

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.