Believe in the Magic of Early Childhood Education at LIS

ជឿលើវេទមន្តនៃការអប់រំកុមារតូចនៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី

ឆ្នាំសិក្សាដំបូងនៃជីវិតកុមារមិនមែនត្រឹមតែសិក្សាលើមូលដ្ឋានគ្រឺះនៃជំនាញប៉ុណ្ណោះទេ ពួកគេនឹងរៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាអោយមានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត។ នៅសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី យើងជឿជាក់ថានៅក្នុងការអប់រំកុមារតូចកម្រិតដំបូងប្រៀបដូចជាវេទមន្ត និងមានថាមពលក្នុងការបង្កើតគំនិតកុមារ។ កម្មវិធីអប់រំកុមារតូចរបស់យើង រៀបរៀងឡើងដើម្បីអនុវត្តដំណាក់កាលសំខាន់នេះ មើលថែនិងផ្តល់ការលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញា និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ តាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាទាំងពីរភាសា។

Artboard 11

 

ចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំឡើង សិស្សរបស់យើងចាប់ផ្តើមដំណើរការសិក្សា ក្នុងបរិស្ថានសិក្សាពីរភាសា មិនមែនគ្រាន់តែជាការមើលថែទេ ដែលជាគន្លឺះនៃជីវិត។

ផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវជាប់លាប់មួយ បង្ហាញថាការរៀនភាសាចំរុះពង្រឹងការអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹង ពូកែដោះស្រាយបញ្ហា និងជំរុញការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ទូទៅ។ នៅសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី យើងឃើញអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះដំបូងគេ។ សិស្សតូចៗរបស់យើង មិនត្រឹមតែប្រឡូកក្នុងបរិស្ថានសិក្សាភាសាសំបូរបែបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនឹងសកម្មភាពដែលអភិវឌ្ឍជំនាញសង្គម អារម្មណ៍ និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់គេផងដែរ។

លទ្ធផលរបស់យើងបានបង្ហាញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង។ បន្ទប់ពីសិក្សាអស់រយៈពេល 2ឆ្នាំក្នុងកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា កុមារតូចៗដែលបានឡើងថ្នាក់បឋមថ្នាក់ទី1 មានសម្ថត្តភាពឆ្លាតវៃក្នុងការអាន សរសេរ និងនិយាយពីរភាសា។ ជំនាញកម្រិតដំបូងនេះ រៀបចំពួកគេនៅលើផ្លូវទៅកាន់ការសិក្សាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងបើកទ្វារឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោក។

ប៉ុន្តែសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី ប្តេជ្ញាថានឹងផ្តល់នូវគុណភាពលើសពីកម្មវិធីមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះទៅទៀត។ យើងយល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលមាតាបិតាសិស្សចង់បានមិនមែនត្រឹមតែលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគឹគុណតម្លៃ។ កម្មវិធីកុមារតូចរបស់យើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានតម្លៃ ធានាថាបទពិសោធន៍សិក្សាដំបូងល្អបំផុតមិនមែនជាឯកសិទ្ធិទេ ប៉ុន្តែជាសិទ្ធិសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប។

ការជ្រើសរើសសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី មានន័យថាជឿលើប្រព័ន្ធសិក្សាដែលមានគុណតម្លៃ និងការមើលថែដ៏ល្អដល់កូនតូចរបស់អ្នក។ ជាការជឿទុកចិត្តលើស្ថាប័ន ដែលយល់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ នៅពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ។ ចូលរួមជាមួយសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី ជាកន្លែងដែលបង្កើតនូវវេទមន្តសម្រាប់កុមារតូចៗ ក្នុងការសិក្សាអោយក្លាយជាការពិត បង្កើតអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង និងអនាគតសម្រាប់អ្នកសិក្សាវ័យក្មេងបំផុតរបស់យើង។

Believe in the Magic of Early Childhood Education at LIS

The first years of a child's life are not just about learning basic skills; they are about laying a foundation for lifelong learning and success. At Liberty International School (LIS), we believe in the magic of Early Childhood Education (ECE) and its transformative power in shaping young minds. Our ECE program is designed to harness this crucial phase, nurturing the intellectual and emotional growth of children through a bilingual approach.

From the tender age of two, our students embark on an educational journey in an environment where bilingualism is not just encouraged; it's a way of life. Research consistently shows that early exposure to multiple languages enhances cognitive development, improves problem-solving skills, and fosters cultural awareness. At LIS, we witness these benefits first-hand. Our young learners are not only immersed in a rich linguistic environment but are also engaged in activities that develop their social, emotional, and creative skills.

Our results speak for themselves. After two years in our preschool program, children typically enter Grade 1 with the remarkable ability to read, write, and speak in two languages. This early proficiency sets them on a path to academic excellence and opens doors to a world of opportunities.

But LIS's commitment to quality education goes beyond academic milestones. We understand that discerning parents seek not just outcomes but value. Our ECE program offers an international standard of education at an accessible cost, ensuring that the best early learning experiences are not a privilege but a right for every child.

Choosing LIS means believing in a system that values and nurtures your child's early years. It's about trusting in an institution that understands the profound impact of these formative years. Join us at LIS, where we make the magic of early childhood education a reality, crafting a bright and promising future for our youngest learners.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.