Academic Excellence and Liberty's Approach to Bilingual Primary Education

ការរៀបចំសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សា៖ វិធីសាស្ត្ររបស់លីបឺធីចំពោះការសិក្សាអប់រំពីរភាសា

ការអប់រំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង ហើយនៅសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី យើងបានប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្ដល់នូវការអប់រំបឋមសិក្សាពិសេសមួយដែលដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងសាលានិងការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត។ វិធីសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងចំពោះការអប់រំបឋមសិក្សាគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលភាពលូតលាស់នៃការយល់ដឹង និងអភិវឌ្ឍន៍ សង្គម-អារម្មណ៍ និងសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការរៀនសូត្រ។

 Primary article

អត្ថប្រយោជន៍នៃការយល់ដឹងតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាពីរភាសា៖

លក្ខណៈពិសេសប្លែកមួយនៃការអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សារបស់សាលាលីបឺធី គឺជាកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាខ្មែរ និងជាភាសាអង់គ្លេស។ សាលារៀនរបស់យើងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ផ្ដល់ជូនជាភាសាខ្មែរនិងអន្តរជាតិជាភាសាអង់គ្លេស។ បរិយាកាសពីរភាសានេះផ្ដល់អោយសិស្សនូវអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមួយដោយសារការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ភាសាពីរបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹង រួមទាំងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា កិច្ចការច្រើននិងការរក្សាការចងចាំ។

តាមរយៈការលាតត្រដាងជាមួយភាសាទាំងពីរ សិស្សបង្កើតការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងគំរូភាសា ដោយបណ្ដុះជំនាញភាសាដ៏រឹងមាំដែលពង្រីកលើសពីសមត្ថភាពស្ទាត់ជំនាញ។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការយល់ដឹងនេះពង្រីកដល់មុខវិជ្ជាផ្សេងៗផងដែរ ដែលអាចអោយសិស្សពូកែក្នុងមុខវិជ្ជាសិក្សាផ្សេងៗ។

ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញសង្គម-អារម្មណ៍ទាំងមូល

នៅសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី យើងយល់ថាការអប់រំមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់តែអ្នកសិក្សាទេ។ វានិយាយអំពីការបណ្តុះបណ្ដាលបុគ្គលដែលមានជំនាញខាងសង្គមនិងផ្លូវចិត្ត។ កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សារបស់យើងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍន៍អារម្មណ៍ តាមរយៈសកម្មភាភដែលមាន​ឥទិ្ធពលលើគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្រុមនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងការបណ្ដុះនូវអត្តចរិក។

តាមរយៈគម្រោងសហការ និងការងារជាក្រុម សិស្សរៀនទំនាក់ទំនងគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ការយល់ចិត្ត និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជំនាញសំខាន់ៗសម្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យណាមួយ។ លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូរបស់យើង បង្កើតសុវត្ថិភាព និងរួមបញ្ចូលបរិយាកាសដែលសិស្សអាចបញ្ចេញមតិដោយសេរី ចែករំលែកគំនិតនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យជាមួយមិត្តភក្តិ។

ការពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សា

ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់លីបឺធី ចំពោះ​ឧត្តមភាពសិក្សាកឺបង្ហាញអោយឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដ៏សម្បូរបែប និងភាពចម្រុះរបស់យើង។ សិស្សត្រូវបានភ្ជាប់នឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់អាមេរិកដែលរួមបញ្ចូលមុខវិជ្ជាដូចជា ការសិក្សាសង្គម ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក និងវិទ្យាសាស្ត្រនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់។ ជាមួយនិងការសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងលើការសិក្សាបទពិសោធន៍ សិស្សានុសិស្សចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនិងសម្ភារៈ ជំរុញអោយមានការចង់ដឹងចង់ឃើញ និងការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីមុខវិជ្ជា។

បន្ទប់កុំព្យូទ័ររបស់យើងផ្ដល់អោយសិស្សនូវបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជា​ឧបករណ៍សម្រាប់សិក្សានិងស្រាវជ្រាវ។ ការបង្ហាញមួយនេះ ផ្ដល់អោយពួកគេនូវជំនាញ សកម្មភាពឌីជីថលដ៏មានតម្លៃដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងវិវត្តន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ជំនាញភាសាអង់គ្លេសពិសេសនិងភស្តុតាងដ៏អស្ចារ្យ

​សាលាអន្តរជាតិលីបឺធី បានផ្ដល់នូវកម្មវិធីសិក្សាពេញលេញតាំងពីឆ្នាំ២០១២។ កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អ និងមានកំណត់ត្រាជោគជ័យ។ កូនសិស្សបព្ចប់ការសិក្សានៃកម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សារបស់យើងមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសពិសេស ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីពូកែក្នុងការអប់រំកម្រិតខ្ពស់។

បច្ចេកវិទ្យា និងការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សា

លីបឺធី មានបន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សគ្រប់កម្រិត។ ខណៈពេលដែលសាលារៀនមិនអាចគ្រប់ដណ្ដប់តម្រូវការទាំងអស់ចំពោះការរៀននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ យើងបានផ្ដល់អោយសិស្សរបស់យើងនូវ​​​ឳកាសនៃការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អ។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សាដែលបានរកឃើញនៅ វែបសាយ៖ lms.libertycambodia.com ដែលបានរួមបញ្ជូលសកម្មភាពសម្រាប់កម្រិតថ្នាក់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ យើងមានបំណងដាក់បញ្ជូលវាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវេទិការអប់រំដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើង។ យើងជឿជាក់លើយល់ដឺងពីឌីជីថល។

វិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំបថមសិក្សារបស់យើង មិនត្រឹមតែរៀបចំសិស្សអោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញអោយមានចំនង់ចំណូលចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រដែលនិងនៅជាមួយពួកគេពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ។ សិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានីលីបឺធី ត្រូវបានបំពាក់ដោយជំនាញ ចំណេះដឹង និងទំនុកចិត្តក្នុងការស្វែងរកបញ្ហាប្រឈមនៃការអប់រំខ្ពស់និងលើសពីនេះទៅទៀត។

សរុបសេចក្ដីមកវិញ កម្មវិធីសិក្សាអប់រំថ្នាក់បថមសិក្សារបស់សាលាអន្តរជាតិលីបឺធី គឺជាសក្ខីភាពមួយចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការសិក្សាដ៏អស្ចារ្យ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជារួម។ តាមរយៈកាសសិក្សាពីរភាសា ការផ្ដល់ជូនដ៏សម្បូរបែប និងបរិយាកាសថែទាំយើងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សិស្សអោយក្លាយជាអ្នកសិក្សាពេញមួយជីវិត និងជាអ្នករួមចំណែកប្រកបដោយទំនុកចិត្តដល់សហគមន៍ពិភពលោក។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី អ្នកកគពុងតែជ្រើសរើសផ្លូវដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងអនាគតដែលពោរពេញទៅដោយ​ឳកាស។

 

Preparing for Academic Excellence: Liberty's Approach to Bilingual Primary Education

Education is the cornerstone of a bright future, and at Liberty International School, we are committed to providing an exceptional primary education that lays the foundation for academic success and lifelong learning. Our comprehensive approach to primary education is designed to nurture cognitive growth, socio-emotional development, and a profound love for learning.

Cognitive Advantages Through Bilingual Curricula

One of the distinctive features of Liberty School's primary education is its bilingual Khmer and English array of curricula. Our school is licensed by the Ministry of Education, Youth, and Sport (MoEYS) to offer both Khmer and an international curriculum in English. This bilingual environment provides students with a unique advantage, as research has shown that bilingualism enhances cognitive abilities, including problem-solving skills, multitasking, and memory retention.

By being exposed to both languages, students develop a deep understanding of linguistic structures and patterns, cultivating strong language skills that extend beyond mere fluency. This cognitive advantage extends to other subjects as well, enabling students to excel in various academic disciplines.

Holistic Socio-Emotional Development

At LIS, we understand that education is not solely about academics; it's about fostering well-rounded individuals who are socially and emotionally competent. Our primary education program prioritizes socio-emotional development through interactive activities, group projects, and character-building initiatives.

Through collaborative projects and teamwork, students learn effective communication, empathy, and cooperation—essential skills for success in any field. Our educators create a safe and inclusive environment where students can freely express themselves, share ideas, and build meaningful relationships with peers.

Enriching Academic Curriculum

Liberty's commitment to academic excellence is evident in our rich and diverse curriculum. Students are exposed to an American curriculum that includes subjects like social studies, world history, and science across all levels. With a strong emphasis on experiential learning, students actively engage with the material, fostering curiosity and a deep understanding of the subjects.

Our computer lab provides students with hands-on experience in utilizing technology as a tool for learning and research. This exposure equips them with valuable digital literacy skills that are essential in today's rapidly evolving world.

Proven Excellence and Exceptional English Proficiency

Liberty International School has been offering a full international curriculum since 2012. Our programs are well-established and have a proven track record of success. Graduates of our primary education program emerge with exceptional English language skills, prepared to excel in higher levels of education.

Technology and Education for Primary Students

Liberty has a computer lab and a curriculum for all levels of students. While a school cannot cover all needs for learning in this digital age we have given our kids a good start. Additionally, we have a school LMS, found at lms.libertycambodia.com, that includes activities for several different class levels. We intend to integrate this further into our comprehensive education platform. We believe in digital literacy.

Our primary education approach not only prepares students for academic success but also instills a passion for learning that will stay with them throughout their lives. LIS graduates are equipped with the skills, knowledge, and confidence to navigate the challenges of higher education and beyond.

In conclusion, Liberty International School's primary education program is a testament to our commitment to academic excellence and holistic development. Through bilingual curricula, a rich academic offering, and a nurturing environment, we empower students to become lifelong learners and confident contributors to the global community. When you choose LIS, you're choosing a path that leads to academic success and a future filled with opportunities.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.