• Arts and Musics
  • Mathematics and the Sciences
  • Bilingual Education
  • Preparing for the Future

(ENG)

teacher recruitment full service 2

យើង​ខិត​ខំ​ទាំង​កាយ ទាំង​ចិត្ត​ដើម្បី​បង្ហាត់​គ្រូ​បង្រៀន​ខ្មែរ និង​បរទេស​ឱ្យ​មាន​សមត្ថ​ភាព។ អ្វីដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​ពី​គ្រូ​បង្រៀន​នោះ​គឺ ប្រាជ្ញា កម្លាំង ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​សិស្ស សមត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​ប្រា​ស្រ័យ​ទាក់​ទង​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​មាតា​បិតា មាន​ចិត្ត​ចង់​រៀន និង​អាច​សម្រប​សម្រួល​តាម​កាលៈ​ទេសៈ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​សម្រេច​គោល​ដៅ​របស់​យើង។

សាលា​រៀន​មួយ​ចំនួន​មាន​ទំហំ​ធំ​ប្រៀប​ដូច​ជា​រោង​ចក្រ ហើយ​សាលា​រៀន​មួយ​ចំនួន​ទៀត​មាន​ទំហំ​តូច​ប្រៀប​ដូច​ជា​ហាង​តូចៗ។ អ្វី​ដែល​យើង​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​នោះ​គឺ​ថា​យើង​មាន​ថ្នាក់​តូចៗ​មែន ប៉ុន្តែ ទំនាក់​ទំនង​រវាង​គ្រូ​និង​សិស្ស​មាន​ភាព​ជិត​ស្និទ្ធ។ ដូច្នេះ​ហើយ យើង​បាន​ប្រឹង​ប្រែង​គ្រប់​លទ្ធ​ភាព​ដើម្បី​បង្កើត និង​រក្សា​នូវ​បរិយា​កាស​មាន​ផាសុក​ភាព និង​គ្មាន​ភាព​តាន​តឹង​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​ជំរុញ​ឱ្យ​ការ​សិក្សា និង​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន។

សាលា​អន្តរ​ជាតិ លីបឺធី មាន​ការ​រំពឹង​ទុក​ខ្ពស់​សម្រាប់​អ្នក​ផ្ដល់​ការ​អប់​រំ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ។ យើង​បាន​ជួយ​សិស្ស​ដែល​ទើប​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា និង​កំពុង​សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​មាន​មហិច្ច​តា និង​ចង់​ធ្វើ​ការ​ដែល​ទាម​ទារ​ឱ្យ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់ និង​អ្នក​ដែល​មានចិត្ត​ចង់​រៀន​ជំនាញ​ថ្មី ដូច​ជា​ជំនាញ​ទី​ផ្សារ និង​ការ​បោះពុម្ព​ដោយ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ។ ដូច្នេះ យើង​អាច​ទាក់​ទាញ​បាន​បុគ្គ​លិក​ជា​ច្រើន​ដែល​​ចូល​ចិត្ត​បង្រៀន និង​អ្នក​ដែល​មាន​មោទន​ភាព​លើ​ការ​ងារ​របស់​ពួក​គេ។ ប៉ុន្តែ​ យើង​ក៏​មាន​សកម្ម​ភាព​លេង​កម្សាន្ត​សប្បាយ​សម្រាប់​ការ​សិក្សា និង​ការ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​សិស្ស​ក្មេងៗ​សម្រាប់​ជា​រង្វាន់​នៃ​ការ​ងារ​របស់​លោក​អ្នក។

សេចក្ដីណែនាំ និងលក្ខណៈទូទៅដែលយើងសង្ឃឹមថាទាក់ទាញ និងបណ្ដុះបណ្ដាល៖

  • ជំនាញភាសាអង់គ្លេសដ៏ល្អប្រសើរ
  • ជំនាញកុំព្យូទ័រ  ស្មារតីចង់រៀន និងទទួលនូវភាពកើនឡើងនៃកម្រិតទំនួលខុសត្រូវ
  • អាចរៀបចំ និងសម្រេចផែនការដោយគ្មានការត្រួតត្រា
  • អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានប្រកបដោយភាពគួរឱ្យទុកចិត្ត និងមានភាពរីករាយក្នុងការនិយាយ

សាលា​អន្តរ​ជាតិ លីបឺធី នឹង​បង្ហាត់​បង្រៀន​អ្នក​ដែល​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​រៀន​សូត្រ ហើយ​និង​មាន​ចិត្ត​ចង់​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ។ សាលា​អន្តរ​ជាតិ លីបឺធី មាន​ការ​រំពឹង​ទុក​ខ្ពស់​សម្រាប់​អ្នក​ផ្ដល់​ការ​អប់​រំ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ។ យើង​បាន​ជួយ​សិស្ស​ដែល​ទើប​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា និង​កំពុង​សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​មាន​មហិច្ចតា​ និង​ចង់​ធ្វើ​ការ​ដែល​ទាម​ទារ​ឱ្យ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់ និង​អ្នក​ដែល​មាន​ចិត្ត​ចង់​រៀន​ជំនាញ​ថ្មី ដូច​ជា​ជំនាញ​ទីផ្សារ និង​ការ​បោះ​ពុម្ព​ដោយ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ។ ដូច្នេះ យើង​អាច​ទាក់​ទាញ​បាន​បុគ្គ​លិក​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ចូល​ចិត្ត​បង្រៀន និង​អ្នក​ដែល​មាន​មោទន​ភាព​លើ​ការងារ​របស់​ពួក​គេ។ ប៉ុន្តែ យើង​ក៏​មាន​សកម្ម​ភាព​លេង​កម្សាន្ត​សប្បាយ​សម្រាប់​ការ​សិក្សា និង​ការ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​សិស្ស​ក្មេងៗ​សម្រាប់​ជា​រង្វាន់​នៃ​ការងារ​របស់​លោក​អ្នក។

សូម​ដាក់​ពាក្យ​ធ្វើ​ការ​ដោយប្រើ​សំណុំ​បែប​បទ​របស់​យើង​ដោយ​ផ្ទាល់​លើ​អ៊ិន​ធើ​ណែត។ ហើយ​សូម​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នូវ​ប្រវត្តិរូប និង​លិខិត​ស្នើសុំ​ការ​ងារ (Cover letter)។ ប្រសិនបើយើងចង់ពិនិត្យមើលព័ត៌​មាន​បញ្ជាក់​អត្ត​សញ្ញាណ​របស់​លោក​អ្នក យើង​នឹង​ពិនិត្យ​បន្ថែម​ពេល​ជួប​សម្ភាស​ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង។

សម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងរកការងារ អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ teachingcambodia.com

Locate us on map

Liberty's Facebook Wall

Well done, everyone!
2018-04-21T06:10:54+0000
ថ្នាក់អប់រំកុមារតូចនៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី មានកម្មវិធីសិក្សាដែលមាននូវវត្ថុបំណង និងសកម្មភាពសិក្សាដែលជំរុញដល់ការច្នៃប្រឌិដ្ឋ។ សូមមកកាន់សាលាដោយផ្ទាល់ដើម្បីយល់ពីព័ត៌មានបន្ថែម។ Early Childhood Education at Liberty features an established, structured preschool curriculum with learning objectives and activities that inspire creativity. Drop by the school for more information. ______________________________ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី | Liberty International School Tel: 023 631 2857 / 095 712 165 # 168, St. 156, Sangkat Teuk Laok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh www.libertycambodia.com #internationalschool #phnompenh
2018-04-20T02:10:00+0000
អក្ខរកម្ម និងគណិតវិទ្យាពិតជាមានសារសំខាន់ ប៉ុន្តែ ភាពច្នៃប្រឌិដ្ឋ និងការគិតប្រកបដោយភាពឯករាជ្យក៏មានសារសំខាន់ដូចគ្នាផងដែរ។ កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ជំរុញសិស្សឱ្យចេះគិត និងបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដែលធ្វើឱ្យសិស្សអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមកកាន់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ដោយផ្ទាល់។ Literacy and numeracy are essentials, but so are creativity and independent thinking. Liberty's orgnaized and structured curriculum inspires students to think and introduces core competencies that will serve the students well in competitive academic and global environments. Drop by the school for more information. ______________________________ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី | Liberty International School Tel: 023 631 2857 / 095 712 165 # 168, St. 156, Sangkat Teuk Laok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh www.libertycambodia.com #internationalschool #phnompenh
2018-04-18T08:06:01+0000