គោលបំណង (ENG)

សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ជឿជាក់ថា សារសំខាន់នៃគុណភាពអប់រំអាចផ្ដល់ជូននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សិស្សក្នុងភាពជោគជ័យនាពេលអនាគត។ យើងខ្ញុំព្យាយាមយ៉ាងមុះមុតក្នុងការចែករំលែកនូវបរិយាកាសសម្បូរដោយអ្នកសិក្សាជាមួយគ្នានឹងស្ដង់ដានៃវិទ្យាស្ថានអប់រំដ៏ខ្ពស់ជាងគេដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គម អារម្មណ៍ និងលទ្ធផលសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់។

11219647 865840813484049 2101149106165138124 n

យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូននូវកាលវិភាគសិក្សាប្រកបដោយសក្ដានុពល និងអន្តរជាតិនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏មានផាសុកភាពដែលជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គម និងផ្លូវអារម្មណ៍។  កាលវិភាគសិក្សាតាមបែបអាមេរិកត្រូវបានអនុវត្តតាមមុខវិជ្ជាចម្បងនៃភាសាអង់គ្លេស គណិតវិទ្យា សិល្បៈច្នៃប្រឌីត វិទ្យាសាស្ត្រ និងសុខភាព។

ការសិក្សាអក្សរ និងលេខពិតជាមានសារសំខាន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងខ្ញុំខិតខំព្យាយាមពង្រឹងមារយាទ និងវិន័យល្អ អាកប្បកិរិយាប្រពៃថ្លៃថ្នូរ និងជំនាញសង្គមដែលសមស្របនឹងវប្បធម៌។ កាលវិភាគសិក្សារបស់សាលាត្រូវបានអនុវត្តតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃការអប់រំដោយផ្អែកលើអត្តចរិតពីកំណើត អាកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរ និងភាពចង់ចេះចង់ដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញដែលឈានដល់ការសិក្សាជាទម្លាប់ដ៏ល្អ។

 

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 / 023 6312 857

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.